Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Findus Norge Holding AS
Juridisk navn:  Findus Norge Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 423 Erteløkka 7 Fax:
1373 Asker 1384 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 890999182
Aksjekapital: 12.000.000 NOK
Etableringsdato: 2/27/2007
Foretakstype: AS
Tidligere navn: startfase 261 as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
2.79%
Egenkapital  
  
-6.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -27.924.000 -28.726.000 6.134.000 -36.554.000 -56.485.000
Egenkapital: 373.173.000 401.098.000 429.824.000 429.041.000 465.595.000
Regnskap for  Findus Norge Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 -149.000 -56.000
Driftsresultat 0 0 0 -149.000 -56.000
Finansinntekter 993.000 240.000 48.760.000 15.097.000 3.939.000
Finanskostnader -28.917.000 -28.966.000 -42.627.000 -51.503.000 -60.367.000
Finans -27.924.000 -28.726.000 6.133.000 -36.406.000 -56.428.000
Resultat før skatt -27.924.000 -28.726.000 6.134.000 -36.554.000 -56.485.000
Skattekostnad 0 0 -5.351.000 0 -159.000
Årsresultat -27.924.000 -28.726.000 783.000 -36.554.000 -56.643.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.528.614.000 1.528.614.000 2.044.840.000 2.044.840.000 1.559.457.000
Sum omløpsmidler 93.431.000 92.438.000 66.719.000 17.959.000 488.630.000
Sum eiendeler 1.622.045.000 1.621.052.000 2.111.559.000 2.062.799.000 2.048.087.000
Sum opptjent egenkapital -247.455.000 -219.530.000 -190.804.000 -191.587.000 -155.033.000
Sum egenkapital 373.173.000 401.098.000 429.824.000 429.041.000 465.595.000
Sum langsiktig gjeld 1.248.871.000 1.219.954.000 1.676.385.000 1.633.759.000 1.582.333.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 5.351.000 0 159.000
Sum gjeld og egenkapital 1.622.044.000 1.621.052.000 2.111.560.000 2.062.800.000 2.048.087.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -149.000 -56.000
Driftskostnader 0 0 0 -149.000 -56.000
Driftsresultat 0 0 0 -149.000 -56.000
Finansinntekter 993.000 240.000 48.760.000 15.097.000 3.939.000
Finanskostnader -28.917.000 -28.966.000 -42.627.000 -51.503.000 -60.367.000
Finans -27.924.000 -28.726.000 6.133.000 -36.406.000 -56.428.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -27.924.000 -28.726.000 783.000 -36.554.000 -56.643.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.528.614.000 1.528.614.000 2.044.840.000 2.044.840.000 1.559.457.000
Sum anleggsmidler 1.528.614.000 1.528.614.000 2.044.840.000 2.044.840.000 1.559.457.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 93.431.000 92.438.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 17.959.000 488.630.000
Sum omløpsmidler 93.431.000 92.438.000 66.719.000 17.959.000 488.630.000
Sum eiendeler 1.622.045.000 1.621.052.000 2.111.559.000 2.062.799.000 2.048.087.000
Sum opptjent egenkapital -247.455.000 -219.530.000 -190.804.000 -191.587.000 -155.033.000
Sum egenkapital 373.173.000 401.098.000 429.824.000 429.041.000 465.595.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.248.871.000 1.219.954.000 1.676.385.000 1.633.759.000 1.582.333.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 5.351.000 0 159.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 5.351.000 0 159.000
Sum gjeld og egenkapital 1.622.044.000 1.621.052.000 2.111.560.000 2.062.800.000 2.048.087.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 93.431.000 92.438.000 61.368.000 17.959.000 488.471.000
Likviditetsgrad 1 12.5 3073.1
Likviditetsgrad 2 0 0 12.5 0 3073.2
Soliditet 2 24.7 20.4 20.8 22.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 0 0 0.1
Gjeldsgrad 3.3 3 3.9 3.8 3.4
Total kapitalrentabilitet 0.1 0 2.3 0.7 0.2
Signatur
22.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.05.2017
PROKURA I FELLESSKAP
FREDRIKSEN KENNETH
BERGGREN CECILIE
NORDBY HEIDI KRISTIN KARLSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex