Finarbeid As
Juridisk navn:  Finarbeid As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Homen&Lund Postboks 160 Velsvikvegen 10 Fax:
3441 Røyken 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 912184749
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/17/2013
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 8.000 47.000 131.000
Resultat: 0 0 -30.000 -39.000 47.000
Egenkapital: 0 0 17.000 37.000 76.000
Regnskap for  Finarbeid As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 8.000 47.000 131.000
Driftskostnader 0 0 -38.000 -86.000 -84.000
Driftsresultat 0 0 -30.000 -39.000 47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 -30.000 -39.000 47.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -30.000 -39.000 47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 12.000 6.000 9.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 36.000 75.000
Sum eiendeler 0 0 12.000 42.000 84.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 -30.000 -45.000 -15.000 24.000
Sum egenkapital 0 0 17.000 37.000 76.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 -5.000 6.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 12.000 43.000 84.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 8.000 47.000 131.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 8.000 47.000 131.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -7.000
Avskrivning 0 0 0 -3.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 -6.000 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -32.000 -83.000 -73.000
Driftskostnader 0 0 -38.000 -86.000 -84.000
Driftsresultat 0 0 -30.000 -39.000 47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -30.000 -39.000 47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 6.000 9.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 6.000 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 12.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 12.000 6.000 9.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 21.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 15.000 75.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 36.000 75.000
Sum eiendeler 0 0 12.000 42.000 84.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 -30.000 -45.000 -15.000 24.000
Sum egenkapital 0 0 17.000 37.000 76.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 -2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 9.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 -5.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 -5.000 6.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 12.000 43.000 84.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 5.000 30.000 67.000
Likviditetsgrad 1 6.0 9.4
Likviditetsgrad 2 0 0 6.1 9.4
Soliditet 141.7 86.0 90.5
Resultatgrad -83.0 35.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.3 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet -90.7 56.0
Signatur
04.07.2016
STYRET I FELLESSKAP ELLER
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex