Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fimex AS
Juridisk navn:  Fimex AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95707000
Hørtevegen 2 Hørtevegen 2 Fax:
3810 Gvarv 3810 Gvarv
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Midt-Telemark
Org.nr: 994312324
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 7/1/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam Midt-Telemark AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.92%
Resultat  
  
-57.2%
Egenkapital  
  
-63.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.835.000 8.421.000 6.203.000 5.792.000 3.776.000
Resultat: 217.000 507.000 407.000 510.000 375.000
Egenkapital: 298.000 808.000 722.000 765.000 465.000
Regnskap for  Fimex AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.835.000 8.421.000 6.203.000 5.792.000 3.776.000
Driftskostnader -8.491.000 -7.817.000 -5.714.000 -5.186.000 -3.341.000
Driftsresultat 343.000 605.000 489.000 606.000 436.000
Finansinntekter 3.000 5.000 5.000 5.000 3.000
Finanskostnader -130.000 -103.000 -88.000 -101.000 -64.000
Finans -127.000 -98.000 -83.000 -96.000 -61.000
Resultat før skatt 217.000 507.000 407.000 510.000 375.000
Skattekostnad -49.000 -120.000 -103.000 -137.000 -102.000
Årsresultat 168.000 386.000 304.000 373.000 274.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 289.000 680.000 380.000 352.000 484.000
Sum omløpsmidler 4.904.000 3.529.000 3.259.000 2.370.000 1.764.000
Sum eiendeler 5.193.000 4.209.000 3.639.000 2.722.000 2.248.000
Sum opptjent egenkapital 198.000 708.000 622.000 665.000 365.000
Sum egenkapital 298.000 808.000 722.000 765.000 465.000
Sum langsiktig gjeld 21.000 26.000 15.000 264.000 899.000
Sum kortsiktig gjeld 4.875.000 3.374.000 2.901.000 1.693.000 884.000
Sum gjeld og egenkapital 5.194.000 4.208.000 3.638.000 2.722.000 2.248.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.806.000 8.360.000 6.150.000 5.792.000 3.775.000
Andre inntekter 29.000 61.000 53.000 0 2.000
Driftsinntekter 8.835.000 8.421.000 6.203.000 5.792.000 3.776.000
Varekostnad -6.505.000 -6.272.000 -3.929.000 -3.850.000 -2.597.000
Lønninger -1.194.000 -798.000 -918.000 -747.000 -341.000
Avskrivning -106.000 -101.000 -106.000 -132.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -686.000 -646.000 -761.000 -457.000 -333.000
Driftskostnader -8.491.000 -7.817.000 -5.714.000 -5.186.000 -3.341.000
Driftsresultat 343.000 605.000 489.000 606.000 436.000
Finansinntekter 3.000 5.000 5.000 5.000 3.000
Finanskostnader -130.000 -103.000 -88.000 -101.000 -64.000
Finans -127.000 -98.000 -83.000 -96.000 -61.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -650.000 -300.000 -300.000 0 0
Årsresultat 168.000 386.000 304.000 373.000 274.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 295.000 370.000
Driftsløsøre 289.000 680.000 380.000 57.000 114.000
Sum varige driftsmidler 289.000 680.000 380.000 352.000 484.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 289.000 680.000 380.000 352.000 484.000
Varebeholdning 2.555.000 2.246.000 2.334.000 2.014.000 1.318.000
Kundefordringer 162.000 112.000 288.000 123.000 58.000
Andre fordringer 82.000 0 17.000 0 64.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.104.000 1.171.000 598.000 233.000 289.000
Sum omløpsmidler 4.904.000 3.529.000 3.259.000 2.370.000 1.764.000
Sum eiendeler 5.193.000 4.209.000 3.639.000 2.722.000 2.248.000
Sum opptjent egenkapital 198.000 708.000 622.000 665.000 365.000
Sum egenkapital 298.000 808.000 722.000 765.000 465.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.000 26.000 15.000 14.000 31.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.715.000 2.092.000 1.763.000 963.000 250.000
Sum langsiktig gjeld 21.000 26.000 15.000 264.000 899.000
Leverandørgjeld 21.000 511.000 33.000 1.000 463.000
Betalbar skatt 46.000 109.000 85.000 127.000 16.000
Skyldig offentlige avgifter 308.000 209.000 249.000 144.000 21.000
Utbytte -650.000 -300.000 -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 135.000 152.000 470.000 458.000 134.000
Sum kortsiktig gjeld 4.875.000 3.374.000 2.901.000 1.693.000 884.000
Sum gjeld og egenkapital 5.194.000 4.208.000 3.638.000 2.722.000 2.248.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000 155.000 358.000 677.000 880.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1 1.4 2.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.3 0.3 0.6
Soliditet 5.7 19.2 19.8 28.1 20.7
Resultatgrad 3.9 7.2 7.9 10.5 11.5
Rentedekningsgrad 2.6 5.9 5.6 6.0 6.9
Gjeldsgrad 16.4 4.2 4 2.6 3.8
Total kapitalrentabilitet 6.7 14.5 13.6 22.4 19.5
Signatur
29.04.2016
Prokurister
29.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex