Filmteatret AS
Juridisk navn:  Filmteatret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 103 Sproveien 135 Fax:
1457 Fagerstrand 1454 Fagerstrand
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 994748106
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/13/2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 -8.000
Egenkapital: -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000
Regnskap for  Filmteatret AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 -8.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 144.000 144.000 0 5.000 0
Sum omløpsmidler 49.000 49.000 194.000 188.000 194.000
Sum eiendeler 193.000 193.000 194.000 193.000 194.000
Sum opptjent egenkapital -156.000 -156.000 -156.000 -156.000 -156.000
Sum egenkapital -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 249.000 249.000 250.000 250.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 193.000 193.000 194.000 194.000 194.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 -8.000
Driftskostnader 0 0 0 0 -8.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 144.000 144.000 0 5.000 0
Sum anleggsmidler 144.000 144.000 0 5.000 0
Varebeholdning 5.000 5.000 5.000 0 5.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 144.000 144.000 144.000
Sum investeringer 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 49.000 49.000 194.000 188.000 194.000
Sum eiendeler 193.000 193.000 194.000 193.000 194.000
Sum opptjent egenkapital -156.000 -156.000 -156.000 -156.000 -156.000
Sum egenkapital -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 214.000 214.000 214.000 214.000 214.000
Sum kortsiktig gjeld 249.000 249.000 250.000 250.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 193.000 193.000 194.000 194.000 194.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -200.000 -200.000 -56.000 -62.000 -56.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.8 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.8 0.8 0.8
Soliditet -28.9 -28.9 -28.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.4 -4.4 -4.5 -4.5 -4.5
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0.0 -4.1
Signatur
28.11.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex