Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Film&kino
Juridisk navn:  Film&kino
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22474610
Postboks 446 Sentrum Filmens Hus Dronningens Gate 16 Fax: 22474699
0104 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 955148452
Aksjekapital: 33.000.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 11/24/1917
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Gerhard & Sønn As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.78%
Resultat  
  
44.74%
Egenkapital  
  
418.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 30.813.000 26.386.000 42.759.000 73.296.000 74.686.000
Resultat: -3.952.000 -7.152.000 -51.000 2.848.000 -1.014.000
Egenkapital: 35.994.000 6.947.000 13.444.000 13.444.000 13.444.000
Regnskap for  Film&kino
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 30.813.000 26.386.000 42.759.000 73.296.000 74.686.000
Driftskostnader -35.252.000 -33.569.000 -42.883.000 -70.623.000 -76.080.000
Driftsresultat -4.439.000 -7.183.000 -123.000 2.673.000 -1.394.000
Finansinntekter 487.000 30.000 73.000 175.000 380.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 487.000 30.000 73.000 175.000 380.000
Resultat før skatt -3.952.000 -7.152.000 -51.000 2.848.000 -1.014.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.952.000 -7.152.000 -51.000 2.848.000 -1.014.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.831.000 519.000 808.000 783.000 1.631.000
Sum omløpsmidler 25.753.000 14.051.000 23.317.000 20.674.000 19.492.000
Sum eiendeler 57.584.000 14.570.000 24.125.000 21.457.000 21.123.000
Sum opptjent egenkapital 2.994.000 6.947.000 13.444.000 13.444.000 13.444.000
Sum egenkapital 35.994.000 6.947.000 13.444.000 13.444.000 13.444.000
Sum langsiktig gjeld 17.059.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.532.000 7.623.000 10.681.000 8.013.000 7.679.000
Sum gjeld og egenkapital 57.585.000 14.570.000 24.125.000 21.457.000 21.123.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.997.000 14.693.000 30.205.000 54.643.000 59.454.000
Andre inntekter 5.816.000 11.692.000 12.554.000 18.653.000 15.232.000
Driftsinntekter 30.813.000 26.386.000 42.759.000 73.296.000 74.686.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -13.876.000 -14.987.000 -19.610.000 -22.157.000 -24.337.000
Avskrivning -296.000 0 0 0 -303.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.080.000 -18.582.000 -23.273.000 -48.466.000 -51.440.000
Driftskostnader -35.252.000 -33.569.000 -42.883.000 -70.623.000 -76.080.000
Driftsresultat -4.439.000 -7.183.000 -123.000 2.673.000 -1.394.000
Finansinntekter 487.000 30.000 73.000 175.000 380.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 487.000 30.000 73.000 175.000 380.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.952.000 -7.152.000 -51.000 2.848.000 -1.014.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 254.000 443.000 739.000 723.000 1.568.000
Sum varige driftsmidler 254.000 443.000 739.000 723.000 1.568.000
Sum finansielle anleggsmidler 31.577.000 75.000 69.000 60.000 63.000
Sum anleggsmidler 31.831.000 519.000 808.000 783.000 1.631.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.071.000 1.319.000 680.000 984.000 1.374.000
Andre fordringer 1.004.000 5.033.000 7.863.000 27.000 4.160.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.679.000 7.699.000 14.775.000 19.662.000 13.958.000
Sum omløpsmidler 25.753.000 14.051.000 23.317.000 20.674.000 19.492.000
Sum eiendeler 57.584.000 14.570.000 24.125.000 21.457.000 21.123.000
Sum opptjent egenkapital 2.994.000 6.947.000 13.444.000 13.444.000 13.444.000
Sum egenkapital 35.994.000 6.947.000 13.444.000 13.444.000 13.444.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.059.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.059.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.016.000 2.711.000 3.482.000 1.882.000 2.371.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 808.000 985.000 1.303.000 1.279.000 1.423.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.707.000 3.927.000 5.896.000 4.851.000 3.885.000
Sum kortsiktig gjeld 4.532.000 7.623.000 10.681.000 8.013.000 7.679.000
Sum gjeld og egenkapital 57.585.000 14.570.000 24.125.000 21.457.000 21.123.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.221.000 6.428.000 12.636.000 12.661.000 11.813.000
Likviditetsgrad 1 5.7 1.8 2.2 2.6 2.5
Likviditetsgrad 2 5.7 1.8 2.2 2.6 2.6
Soliditet 62.5 47.7 55.7 62.7 63.6
Resultatgrad -14.4 -27.2 -0.3 3.6 -1.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 1.1 0.8 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet -6.9 -49.1 -0.2 13.3 -4.8
Signatur
13.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.01.2020
TO AV FIRE I FELLESKAP
PROKURA I FELLESSKAP
STENSLAND JØRGEN
PROKURA I FELLESSKAP
INDERHAUG ARNFINN
PROKURA I FELLESSKAP
PETTERSON GUTTORM ANDREAS
PROKURA I FELLESSKAP
SANDEN ANITA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex