Ferring Legemidler AS
Juridisk navn:  Ferring Legemidler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22020880
Nydalsv 36 B Nydalsveien 36B Fax: 22020881
0484 Oslo 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 975859932
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 10/15/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Econpartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.07%
Resultat  
  
19.87%
Egenkapital  
  
21.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 140.025.000 128.377.000 118.430.000 101.834.000 89.873.000
Resultat: 9.538.000 7.957.000 6.123.000 5.808.000 7.581.000
Egenkapital: 9.787.000 8.081.000 7.661.000 3.789.000 2.251.000
Regnskap for  Ferring Legemidler AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 140.025.000 128.377.000 118.430.000 101.834.000 89.873.000
Driftskostnader -130.483.000 -120.391.000 -112.306.000 -96.044.000 -82.283.000
Driftsresultat 9.542.000 7.986.000 6.124.000 5.790.000 7.590.000
Finansinntekter 41.000 14.000 28.000 50.000 54.000
Finanskostnader -45.000 -42.000 -30.000 -32.000 -63.000
Finans -4.000 -28.000 -2.000 18.000 -9.000
Resultat før skatt 9.538.000 7.957.000 6.123.000 5.808.000 7.581.000
Skattekostnad -2.493.000 -2.215.000 -1.901.000 -1.891.000 -2.327.000
Årsresultat 7.045.000 5.742.000 4.222.000 3.917.000 5.254.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.239.000 1.255.000 1.193.000 1.029.000 1.122.000
Sum omløpsmidler 57.958.000 51.111.000 45.925.000 34.018.000 34.330.000
Sum eiendeler 59.197.000 52.366.000 47.118.000 35.047.000 35.452.000
Sum opptjent egenkapital 9.287.000 7.581.000 7.161.000 3.289.000 0
Sum egenkapital 9.787.000 8.081.000 7.661.000 3.789.000 2.251.000
Sum langsiktig gjeld 381.000 1.137.000 808.000 823.000 1.142.000
Sum kortsiktig gjeld 49.029.000 43.148.000 38.650.000 30.435.000 32.060.000
Sum gjeld og egenkapital 59.197.000 52.366.000 47.119.000 35.047.000 35.453.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 140.025.000 128.377.000 118.430.000 101.834.000 89.873.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 140.025.000 128.377.000 118.430.000 101.834.000 89.873.000
Varekostnad -100.662.000 -91.190.000 -84.107.000 -68.445.000 -55.421.000
Lønninger -13.821.000 -13.098.000 -12.544.000 -12.602.000 -11.379.000
Avskrivning -100.000 -90.000 -84.000 -68.000 -71.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.900.000 -16.013.000 -15.571.000 -14.929.000 -15.412.000
Driftskostnader -130.483.000 -120.391.000 -112.306.000 -96.044.000 -82.283.000
Driftsresultat 9.542.000 7.986.000 6.124.000 5.790.000 7.590.000
Finansinntekter 41.000 14.000 28.000 50.000 54.000
Finanskostnader -45.000 -42.000 -30.000 -32.000 -63.000
Finans -4.000 -28.000 -2.000 18.000 -9.000
Konsernbidrag -5.700.000 -5.000.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.400.000 -7.200.000
Årsresultat 7.045.000 5.742.000 4.222.000 3.917.000 5.254.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 410.000 402.000 398.000 337.000 363.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 266.000 292.000 235.000 133.000 201.000
Sum varige driftsmidler 266.000 292.000 235.000 133.000 201.000
Sum finansielle anleggsmidler 563.000 562.000 561.000 560.000 558.000
Sum anleggsmidler 1.239.000 1.255.000 1.193.000 1.029.000 1.122.000
Varebeholdning 18.473.000 21.959.000 21.069.000 12.810.000 12.360.000
Kundefordringer 19.643.000 12.150.000 16.014.000 13.172.000 11.241.000
Andre fordringer 2.822.000 2.394.000 1.904.000 1.959.000 1.855.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.811.000 14.315.000 6.587.000 5.842.000 8.762.000
Sum omløpsmidler 57.958.000 51.111.000 45.925.000 34.018.000 34.330.000
Sum eiendeler 59.197.000 52.366.000 47.118.000 35.047.000 35.452.000
Sum opptjent egenkapital 9.287.000 7.581.000 7.161.000 3.289.000 0
Sum egenkapital 9.787.000 8.081.000 7.661.000 3.789.000 2.251.000
Sum avsetninger til forpliktelser 381.000 1.137.000 808.000 823.000 1.142.000
Gjeld til kredittinstitutt 27.761.000 23.443.000 27.889.000 16.601.000 14.481.000
Sum langsiktig gjeld 381.000 1.137.000 808.000 823.000 1.142.000
Leverandørgjeld 2.734.000 2.180.000 3.975.000 2.976.000 3.744.000
Betalbar skatt 2.603.000 2.123.000 1.852.000 1.872.000 2.286.000
Skyldig offentlige avgifter 7.297.000 7.338.000 1.588.000 3.649.000 1.818.000
Utbytte 0 0 0 -2.400.000 -7.200.000
Annen kortsiktig gjeld 2.934.000 3.065.000 3.346.000 2.938.000 2.530.000
Sum kortsiktig gjeld 49.029.000 43.148.000 38.650.000 30.435.000 32.060.000
Sum gjeld og egenkapital 59.197.000 52.366.000 47.119.000 35.047.000 35.453.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.929.000 7.963.000 7.275.000 3.583.000 2.270.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7
Soliditet 16.5 15.4 16.3 10.8 6.3
Resultatgrad 6.8 6.2 5.2 5.7 8.4
Rentedekningsgrad 2 190.1 204.1 182.5 121.3
Gjeldsgrad 5 5.5 5.2 8.2 14.7
Total kapitalrentabilitet 16.2 15.3 13.1 16.7 21.6
Signatur
07.12.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.12.2012
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex