Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ferjeselskapet Drøbak-Hurum- Svelvik As
Juridisk navn:  Ferjeselskapet Drøbak-Hurum- Svelvik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64930133
Postboks 96 Havnegata 4 Fax: 64933463
1441 Drøbak 1440 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 811230502
Aksjekapital: 425.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 6/29/1931
Foretakstype: AS
Revisor: Mehren Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.05%
Resultat  
  
-140.86%
Egenkapital  
  
-5.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.438.000 14.981.000 14.272.000 13.429.000 14.888.000
Resultat: -342.000 837.000 -495.000 -2.201.000 -895.000
Egenkapital: 6.482.000 6.824.000 5.987.000 6.482.000 8.683.000
Regnskap for  Ferjeselskapet Drøbak-Hurum- Svelvik As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.438.000 14.981.000 14.272.000 13.429.000 14.888.000
Driftskostnader -15.787.000 -14.330.000 -14.770.000 -15.636.000 -15.798.000
Driftsresultat -349.000 651.000 -499.000 -2.207.000 -910.000
Finansinntekter 7.000 186.000 6.000 8.000 14.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 -3.000 0
Finans 7.000 186.000 4.000 5.000 14.000
Resultat før skatt -342.000 837.000 -495.000 -2.201.000 -895.000
Skattekostnad 0 0 0 0 97.000
Årsresultat -342.000 837.000 -495.000 -2.201.000 -798.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.454.000 3.291.000 4.735.000 4.183.000 5.140.000
Sum omløpsmidler 7.165.000 6.540.000 4.686.000 6.691.000 6.911.000
Sum eiendeler 9.619.000 9.831.000 9.421.000 10.874.000 12.051.000
Sum opptjent egenkapital 6.057.000 6.399.000 5.562.000 6.057.000 8.258.000
Sum egenkapital 6.482.000 6.824.000 5.987.000 6.482.000 8.683.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.136.000 3.007.000 3.434.000 4.393.000 3.368.000
Sum gjeld og egenkapital 9.618.000 9.831.000 9.421.000 10.875.000 12.051.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.438.000 14.981.000 14.272.000 13.429.000 14.888.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 15.438.000 14.981.000 14.272.000 13.429.000 14.888.000
Varekostnad -2.851.000 -2.182.000 -2.157.000 -2.482.000 -3.265.000
Lønninger -10.850.000 -10.112.000 -10.448.000 -11.009.000 -10.529.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.086.000 -2.036.000 -2.165.000 -2.145.000 -2.004.000
Driftskostnader -15.787.000 -14.330.000 -14.770.000 -15.636.000 -15.798.000
Driftsresultat -349.000 651.000 -499.000 -2.207.000 -910.000
Finansinntekter 7.000 186.000 6.000 8.000 14.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 -3.000 0
Finans 7.000 186.000 4.000 5.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -342.000 837.000 -495.000 -2.201.000 -798.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.454.000 3.291.000 4.735.000 4.183.000 5.140.000
Sum anleggsmidler 2.454.000 3.291.000 4.735.000 4.183.000 5.140.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 69.000 26.000 171.000 153.000
Andre fordringer 212.000 1.520.000 1.114.000 591.000 349.000
Sum investeringer 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Kasse, bank 6.940.000 4.940.000 3.534.000 5.917.000 6.397.000
Sum omløpsmidler 7.165.000 6.540.000 4.686.000 6.691.000 6.911.000
Sum eiendeler 9.619.000 9.831.000 9.421.000 10.874.000 12.051.000
Sum opptjent egenkapital 6.057.000 6.399.000 5.562.000 6.057.000 8.258.000
Sum egenkapital 6.482.000 6.824.000 5.987.000 6.482.000 8.683.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 548.000 466.000 788.000 927.000 629.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.155.000 1.041.000 934.000 1.089.000 1.138.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.434.000 1.500.000 1.712.000 2.377.000 1.601.000
Sum kortsiktig gjeld 3.136.000 3.007.000 3.434.000 4.393.000 3.368.000
Sum gjeld og egenkapital 9.618.000 9.831.000 9.421.000 10.875.000 12.051.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.029.000 3.533.000 1.252.000 2.298.000 3.543.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.2 1.4 1.5 2.1
Likviditetsgrad 2 2.3 2.2 1.4 1.5 2.1
Soliditet 67.4 69.4 63.5 59.6 72.1
Resultatgrad -2.3 4.3 -3.5 -16.4 -6.1
Rentedekningsgrad -249.5 -735.7
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.6 0.7 0.4
Total kapitalrentabilitet -3.6 8.5 -5.2 -20.2 -7.4
Signatur
20.08.2013
STYRETS FORMANN.
Prokurister
20.08.2013
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex