Feltspatveien Borettslag
Juridisk navn:  Feltspatveien Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22983800
Usbl Sandefjord Rådhusgata 24 Usbl Sandefjord Rådhusgata 24 Fax: 33427157
3211 Sandefjord 3211 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 954687732
Aksjekapital: 3.000 NOK
Etableringsdato: 9/7/1976 1
Foretakstype: BRL
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Usbl
Utvikling:
Omsetning  
  
2.57%
Resultat  
  
-15.55%
Egenkapital  
  
5.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.398.000 1.363.000 1.327.000 1.274.000 1.264.000
Resultat: 353.000 418.000 -3.006.000 433.000 458.000
Egenkapital: -6.630.000 -6.983.000 -7.401.000 -4.395.000 -4.828.000
Regnskap for  Feltspatveien Borettslag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.398.000 1.363.000 1.327.000 1.274.000 1.264.000
Driftskostnader -731.000 -682.000 -4.083.000 -620.000 -526.000
Driftsresultat 668.000 681.000 -2.756.000 654.000 738.000
Finansinntekter 11.000 6.000 5.000 4.000 7.000
Finanskostnader -326.000 -269.000 -254.000 -225.000 -287.000
Finans -315.000 -263.000 -249.000 -221.000 -280.000
Resultat før skatt 353.000 418.000 -3.006.000 433.000 458.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 353.000 418.000 -3.006.000 433.000 458.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.052.000 6.052.000 6.052.000 6.052.000 6.052.000
Sum omløpsmidler 1.061.000 1.155.000 1.124.000 1.142.000 987.000
Sum eiendeler 7.113.000 7.207.000 7.176.000 7.194.000 7.039.000
Sum opptjent egenkapital -6.630.000 -6.983.000 -7.401.000 -4.395.000 -4.828.000
Sum egenkapital -6.630.000 -6.983.000 -7.401.000 -4.395.000 -4.828.000
Sum langsiktig gjeld 13.712.000 14.086.000 14.479.000 11.567.000 11.847.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 104.000 98.000 22.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 7.116.000 7.210.000 7.179.000 7.197.000 7.042.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.398.000 1.363.000 1.327.000 1.274.000 1.264.000
Driftsinntekter 1.398.000 1.363.000 1.327.000 1.274.000 1.264.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -31.000 -31.000 -31.000 -30.000 -23.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -700.000 -651.000 -4.052.000 -590.000 -503.000
Driftskostnader -731.000 -682.000 -4.083.000 -620.000 -526.000
Driftsresultat 668.000 681.000 -2.756.000 654.000 738.000
Finansinntekter 11.000 6.000 5.000 4.000 7.000
Finanskostnader -326.000 -269.000 -254.000 -225.000 -287.000
Finans -315.000 -263.000 -249.000 -221.000 -280.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 353.000 418.000 -3.006.000 433.000 458.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.052.000 6.052.000 6.052.000 6.052.000 6.052.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.052.000 6.052.000 6.052.000 6.052.000 6.052.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.052.000 6.052.000 6.052.000 6.052.000 6.052.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 20.000
Andre fordringer 13.000 118.000 100.000 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.048.000 1.037.000 1.025.000 1.138.000 967.000
Sum omløpsmidler 1.061.000 1.155.000 1.124.000 1.142.000 987.000
Sum eiendeler 7.113.000 7.207.000 7.176.000 7.194.000 7.039.000
Sum opptjent egenkapital -6.630.000 -6.983.000 -7.401.000 -4.395.000 -4.828.000
Sum egenkapital -6.630.000 -6.983.000 -7.401.000 -4.395.000 -4.828.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.712.000 14.086.000 14.479.000 11.567.000 11.847.000
Leverandørgjeld 31.000 104.000 94.000 18.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 4.000 4.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 104.000 98.000 22.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 7.116.000 7.210.000 7.179.000 7.197.000 7.042.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.030.000 1.051.000 1.026.000 1.120.000 967.000
Likviditetsgrad 1 34.2 11.1 11.5 51.9 49.4
Likviditetsgrad 2 34.2 11.1 11.5 51.9 49.4
Soliditet -93.2 -96.9 -103.1 -61.1 -68.6
Resultatgrad 47.8 5 -207.7 51.3 58.4
Rentedekningsgrad 2 2.5 -10.9 2.9 2.6
Gjeldsgrad -2.1 -2.6 -2.5
Total kapitalrentabilitet 9.5 9.5 -38.3 9.1 10.6
Signatur
01.09.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex