Feltskjær As
Juridisk navn:  Feltskjær As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90752897
Bygdøy Allé 123B Bygdøy Allé 123B Fax:
0273 Oslo 273 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914232686
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/30/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-83.33%
Resultat  
  
-160%
Egenkapital  
  
-26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.000 6.000 3.000 0 8.000
Resultat: -13.000 -5.000 -3.000 -55.000 -13.000
Egenkapital: -63.000 -50.000 -45.000 -42.000 12.000
Regnskap for  Feltskjær As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.000 6.000 3.000 0 8.000
Driftskostnader -1.000 -8.000 -1.000 -55.000 -21.000
Driftsresultat 0 -3.000 1.000 -55.000 -13.000
Finansinntekter -14.000 3.000 -3.000 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 0 0 0
Finans -14.000 -3.000 -3.000 0 0
Resultat før skatt -13.000 -5.000 -3.000 -55.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -5.000 -3.000 -55.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 150.000 150.000 0 11.000 0
Sum omløpsmidler 21.000 34.000 69.000 0 12.000
Sum eiendeler 171.000 184.000 69.000 11.000 12.000
Sum opptjent egenkapital -93.000 -80.000 -75.000 -72.000 0
Sum egenkapital -63.000 -50.000 -45.000 -42.000 12.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 234.000 234.000 114.000 54.000 0
Sum gjeld og egenkapital 171.000 184.000 69.000 12.000 12.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000 6.000 3.000 0 8.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.000 6.000 3.000 0 8.000
Varekostnad 0 0 0 0 -21.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -8.000 -1.000 -55.000 0
Driftskostnader -1.000 -8.000 -1.000 -55.000 -21.000
Driftsresultat 0 -3.000 1.000 -55.000 -13.000
Finansinntekter -14.000 3.000 -3.000 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 0 0 0
Finans -14.000 -3.000 -3.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -5.000 -3.000 -55.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 150.000 150.000 0 11.000 0
Sum anleggsmidler 150.000 150.000 0 11.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 2.000 0 0
Sum investeringer 20.000 34.000 66.000 0 0
Kasse, bank 0 0 1.000 0 12.000
Sum omløpsmidler 21.000 34.000 69.000 0 12.000
Sum eiendeler 171.000 184.000 69.000 11.000 12.000
Sum opptjent egenkapital -93.000 -80.000 -75.000 -72.000 0
Sum egenkapital -63.000 -50.000 -45.000 -42.000 12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 234.000 234.000 114.000 54.000 0
Sum kortsiktig gjeld 234.000 234.000 114.000 54.000 0
Sum gjeld og egenkapital 171.000 184.000 69.000 12.000 12.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -213.000 -200.000 -45.000 -54.000 12.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.6 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.6 0 0.0
Soliditet -36.8 -27.2 -65.2 100.0
Resultatgrad 0 33.3 -162.5
Rentedekningsgrad -0.5
Gjeldsgrad -3.7 -4.7 -2.5 -1.3 0.0
Total kapitalrentabilitet -8.2 0 -2.9 -458.3 -108.3
Signatur
21.04.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
05.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex