Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Feltman Dørge Holding AS
Juridisk navn:  Feltman Dørge Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71571410
Hauggata 1 Hauggata 1 Fax: 71571450
6509 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 889168552
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Statsautorisert Revisor Andre Hansø
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-4.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -55.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
Egenkapital: 195.000 205.000 205.000 210.000 214.000
Regnskap for  Feltman Dørge Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -55.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
Driftsresultat -55.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -55.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -55.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 260.000 260.000 260.000 260.000
Sum omløpsmidler 250.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 250.000 260.000 260.000 260.000 260.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -45.000 -45.000 -40.000 -36.000
Sum egenkapital 195.000 205.000 205.000 210.000 214.000
Sum langsiktig gjeld 55.000 55.000 49.000 49.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 6.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 250.000 260.000 260.000 260.000 260.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
Driftskostnader -55.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
Driftsresultat -55.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -55.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 260.000 260.000 260.000 260.000
Sum anleggsmidler 0 260.000 260.000 260.000 260.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 250.000 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 250.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 250.000 260.000 260.000 260.000 260.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -45.000 -45.000 -40.000 -36.000
Sum egenkapital 195.000 205.000 205.000 210.000 214.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 55.000 55.000 49.000 49.000 45.000
Leverandørgjeld 0 0 6.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 6.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 250.000 260.000 260.000 260.000 260.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 250.000 0 -6.000 -1.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet 7 78.8 78.8 80.8 82.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 0 -1.5 -1.5 -1.5
Signatur
06.10.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex