Feltheim Holding As
Juridisk navn:  Feltheim Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hans Nielsen Hauges Vei 67 Hans Nielsen Hauges Vei 67 Fax:
1463 Fjellhamar 1463 Fjellhamar
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 920014623
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/17/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountit As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-47.06%
Egenkapital  
  
36.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 27.000 51.000 -2.000
Egenkapital: 101.000 74.000 23.000
Regnskap for  Feltheim Holding As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -3.000 -16.000 -2.000
Driftsresultat -3.000 -16.000 -2.000
Finansinntekter 30.000 68.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 30.000 68.000 0
Resultat før skatt 27.000 51.000 -2.000
Skattekostnad 1.000 0 0
Årsresultat 27.000 51.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 58.000 58.000 60.000
Sum omløpsmidler 84.000 58.000 10.000
Sum eiendeler 142.000 116.000 70.000
Sum opptjent egenkapital 77.000 50.000 -2.000
Sum egenkapital 101.000 74.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41.000 41.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 142.000 115.000 69.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -16.000 -2.000
Driftskostnader -3.000 -16.000 -2.000
Driftsresultat -3.000 -16.000 -2.000
Finansinntekter 30.000 68.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 30.000 68.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 27.000 51.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 57.000 58.000 60.000
Sum anleggsmidler 58.000 58.000 60.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 84.000 58.000 10.000
Sum omløpsmidler 84.000 58.000 10.000
Sum eiendeler 142.000 116.000 70.000
Sum opptjent egenkapital 77.000 50.000 -2.000
Sum egenkapital 101.000 74.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 1.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 40.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 41.000 41.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 142.000 115.000 69.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 43.000 17.000 -37.000
Likviditetsgrad 1 2 1.4 0.2
Likviditetsgrad 2 2 1.4 0.2
Soliditet 71.1 64.3 32.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.6 2
Total kapitalrentabilitet 1 45.2 -2.9
Signatur
05.12.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex