Feltgis As
Juridisk navn:  Feltgis As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91754725
Beitnesgrenda 33 Beitnesgrenda 33 Fax:
2266 Arneberg 2266 Arneberg
Fylke: Kommune:
Innlandet Åsnes
Org.nr: 917652791
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/20/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomirådgivning Solør As
Utvikling:
Omsetning  
  
37.56%
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
185%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.073.000 1.507.000 1.392.000 393.000
Resultat: 37.000 -37.000 54.000 -18.000
Egenkapital: 57.000 20.000 57.000 12.000
Regnskap for  Feltgis As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.073.000 1.507.000 1.392.000 393.000
Driftskostnader -2.037.000 -1.544.000 -1.338.000 -412.000
Driftsresultat 37.000 -37.000 54.000 -18.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 37.000 -37.000 54.000 -18.000
Skattekostnad 0 0 -9.000 0
Årsresultat 37.000 -37.000 45.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 262.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 696.000 364.000 215.000 104.000
Sum eiendeler 958.000 364.000 215.000 104.000
Sum opptjent egenkapital 28.000 -10.000 27.000 -18.000
Sum egenkapital 57.000 20.000 57.000 12.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 901.000 344.000 158.000 93.000
Sum gjeld og egenkapital 959.000 364.000 215.000 105.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.073.000 1.412.000 1.237.000 343.000
Andre inntekter 0 95.000 155.000 50.000
Driftsinntekter 2.073.000 1.507.000 1.392.000 393.000
Varekostnad -414.000 -220.000 -427.000 -162.000
Lønninger -1.027.000 -996.000 -543.000 -125.000
Avskrivning -66.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -530.000 -328.000 -368.000 -125.000
Driftskostnader -2.037.000 -1.544.000 -1.338.000 -412.000
Driftsresultat 37.000 -37.000 54.000 -18.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 37.000 -37.000 45.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 262.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 262.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 262.000 0 0 0
Varebeholdning 217.000 70.000 63.000 14.000
Kundefordringer 0 28.000 0 10.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 479.000 266.000 151.000 80.000
Sum omløpsmidler 696.000 364.000 215.000 104.000
Sum eiendeler 958.000 364.000 215.000 104.000
Sum opptjent egenkapital 28.000 -10.000 27.000 -18.000
Sum egenkapital 57.000 20.000 57.000 12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 175.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 363.000 8.000 51.000 23.000
Betalbar skatt 0 0 9.000 0
Skyldig offentlige avgifter 192.000 161.000 54.000 48.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 346.000 0 44.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 901.000 344.000 158.000 93.000
Sum gjeld og egenkapital 959.000 364.000 215.000 105.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -205.000 20.000 57.000 11.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.9 1 1
Soliditet 5.9 5.5 26.5 11.4
Resultatgrad 1.8 -2.5 3.9 -4.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 15.8 17.2 2.8 7.8
Total kapitalrentabilitet 4 -10.2 25.1 -17.1
Signatur
01.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex