Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Feltek As
Juridisk navn:  Feltek As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Maskinveien 9 Maskinveien 9 Fax:
4033 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 920328180
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/29/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Vest AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 8.631.000
Resultat: 2.235.000
Egenkapital: 907.000
Regnskap for  Feltek As
Resultat 2018
Driftsinntekter 8.631.000
Driftskostnader -6.397.000
Driftsresultat 2.233.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader 0
Finans 2.000
Resultat før skatt 2.235.000
Skattekostnad -528.000
Årsresultat 1.707.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 488.000
Sum omløpsmidler 4.402.000
Sum eiendeler 4.890.000
Sum opptjent egenkapital 7.000
Sum egenkapital 907.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 3.983.000
Sum gjeld og egenkapital 4.890.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.631.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 8.631.000
Varekostnad -2.646.000
Lønninger -2.712.000
Avskrivning -191.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -848.000
Driftskostnader -6.397.000
Driftsresultat 2.233.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader 0
Finans 2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -1.700.000
Årsresultat 1.707.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 488.000
Sum varige driftsmidler 488.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 488.000
Varebeholdning 612.000
Kundefordringer 1.590.000
Andre fordringer 103.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 2.097.000
Sum omløpsmidler 4.402.000
Sum eiendeler 4.890.000
Sum opptjent egenkapital 7.000
Sum egenkapital 907.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 372.000
Betalbar skatt 528.000
Skyldig offentlige avgifter 700.000
Utbytte -1.700.000
Annen kortsiktig gjeld 683.000
Sum kortsiktig gjeld 3.983.000
Sum gjeld og egenkapital 4.890.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 419.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 18.5
Resultatgrad 25.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.4
Total kapitalrentabilitet 45.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex