Feltek As
Juridisk navn:  Feltek As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Maskinveien 9 Maskinveien 9 Fax:
4033 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 920328180
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/9/2018 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Vest AS
Utvikling:
Omsetning  
  
62.29%
Resultat  
  
94.63%
Egenkapital  
  
8.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 14.007.000 8.631.000
Resultat: 4.350.000 2.235.000
Egenkapital: 987.000 907.000
Regnskap for  Feltek As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 14.007.000 8.631.000
Driftskostnader -9.660.000 -6.397.000
Driftsresultat 4.348.000 2.233.000
Finansinntekter 3.000 2.000
Finanskostnader 0 0
Finans 3.000 2.000
Resultat før skatt 4.350.000 2.235.000
Skattekostnad -970.000 -528.000
Årsresultat 3.380.000 1.707.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 622.000 488.000
Sum omløpsmidler 6.899.000 4.402.000
Sum eiendeler 7.521.000 4.890.000
Sum opptjent egenkapital 87.000 7.000
Sum egenkapital 987.000 907.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.534.000 3.983.000
Sum gjeld og egenkapital 7.521.000 4.890.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.007.000 8.631.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 14.007.000 8.631.000
Varekostnad -4.285.000 -2.646.000
Lønninger -4.163.000 -2.712.000
Avskrivning -221.000 -191.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -991.000 -848.000
Driftskostnader -9.660.000 -6.397.000
Driftsresultat 4.348.000 2.233.000
Finansinntekter 3.000 2.000
Finanskostnader 0 0
Finans 3.000 2.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -3.300.000 -1.700.000
Årsresultat 3.380.000 1.707.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 622.000 488.000
Sum varige driftsmidler 622.000 488.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 622.000 488.000
Varebeholdning 893.000 612.000
Kundefordringer 1.689.000 1.590.000
Andre fordringer 33.000 103.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 4.284.000 2.097.000
Sum omløpsmidler 6.899.000 4.402.000
Sum eiendeler 7.521.000 4.890.000
Sum opptjent egenkapital 87.000 7.000
Sum egenkapital 987.000 907.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 399.000 372.000
Betalbar skatt 970.000 528.000
Skyldig offentlige avgifter 881.000 700.000
Utbytte -3.300.000 -1.700.000
Annen kortsiktig gjeld 984.000 683.000
Sum kortsiktig gjeld 6.534.000 3.983.000
Sum gjeld og egenkapital 7.521.000 4.890.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 365.000 419.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1
Likviditetsgrad 2 0.9 1
Soliditet 13.1 18.5
Resultatgrad 3 25.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.6 4.4
Total kapitalrentabilitet 57.9 45.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex