Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Feltdata As
Juridisk navn:  Feltdata As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Økonomibistand Regnskap Postboks 22 Bankbygget Busk Bruns Veg 1 Fax:
7761 Snåsa 7760 Snåsa
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Snåsa
Org.nr: 918716351
Aksjekapital: 700.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/20/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-3910.53%
Egenkapital  
  
84.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -762.000 -19.000
Egenkapital: 1.292.000 700.000
Regnskap for  Feltdata As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -742.000 -15.000
Driftsresultat -743.000 -15.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -19.000 -5.000
Finans -19.000 -5.000
Resultat før skatt -762.000 -19.000
Skattekostnad 298.000 6.000
Årsresultat -464.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.350.000 0
Sum omløpsmidler 1.964.000 736.000
Sum eiendeler 4.314.000 736.000
Sum opptjent egenkapital -477.000 -13.000
Sum egenkapital 1.292.000 700.000
Sum langsiktig gjeld 900.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.122.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 4.314.000 736.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger -642.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -100.000 -15.000
Driftskostnader -742.000 -15.000
Driftsresultat -743.000 -15.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -19.000 -5.000
Finans -19.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -464.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 2.350.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 2.350.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 1.953.000 28.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 10.000 709.000
Sum omløpsmidler 1.964.000 736.000
Sum eiendeler 4.314.000 736.000
Sum opptjent egenkapital -477.000 -13.000
Sum egenkapital 1.292.000 700.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 900.000 0
Leverandørgjeld 29.000 11.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 23.000 -4.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.070.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 2.122.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 4.314.000 736.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -158.000 700.000
Likviditetsgrad 1 0.9 20.4
Likviditetsgrad 2 0.9 20.4
Soliditet 29.9 95.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -39.1
Gjeldsgrad 2.3 0.1
Total kapitalrentabilitet -17.2
Signatur
25.07.2018
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
KVELI SOLVÅR
Prokurister
01.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex