Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Felt Z AS
Juridisk navn:  Felt Z AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22626220
C/O Nrp Procurator As Postboks 1358 Vika Gladengveien 3B Fax: 24145401
0113 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992053925
Aksjekapital: 687.500 NOK
Etableringsdato: 9/19/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Moss Revisjonskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
104.97%
Resultat  
  
1095.56%
Egenkapital  
  
50.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.256.000 10.858.000 0 0 0
Resultat: 8.512.000 -855.000 -2.011.000 -2.214.000 -2.138.000
Egenkapital: 88.698.000 58.968.000 -12.476.000 -10.794.000 -8.870.000
Regnskap for  Felt Z AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.256.000 10.858.000 0 0 0
Driftskostnader -5.418.000 -5.505.000 -183.000 -203.000 -308.000
Driftsresultat 16.838.000 5.354.000 -183.000 -203.000 -309.000
Finansinntekter 35.000 12.000 33.000 61.000 1.000
Finanskostnader -8.360.000 -6.220.000 -1.860.000 -2.072.000 -1.830.000
Finans -8.325.000 -6.208.000 -1.827.000 -2.011.000 -1.829.000
Resultat før skatt 8.512.000 -855.000 -2.011.000 -2.214.000 -2.138.000
Skattekostnad -2.054.000 13.000 330.000 289.000 577.000
Årsresultat 6.459.000 -842.000 -1.681.000 -1.924.000 -1.560.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 269.719.000 277.430.000 238.563.000 70.413.000 42.803.000
Sum omløpsmidler 44.076.000 10.410.000 7.486.000 12.848.000 77.000
Sum eiendeler 313.795.000 287.840.000 246.049.000 83.261.000 42.880.000
Sum opptjent egenkapital 0 -13.101.000 -13.101.000 -11.419.000 -9.495.000
Sum egenkapital 88.698.000 58.968.000 -12.476.000 -10.794.000 -8.870.000
Sum langsiktig gjeld 217.959.000 213.168.000 246.686.000 81.018.000 50.503.000
Sum kortsiktig gjeld 7.137.000 15.703.000 11.838.000 13.037.000 1.248.000
Sum gjeld og egenkapital 313.794.000 287.839.000 246.048.000 83.261.000 42.881.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 10.858.000 0 0 0
Andre inntekter 22.256.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 22.256.000 10.858.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -3.317.000 -4.561.000 -17.000 -17.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.101.000 -944.000 -166.000 -186.000 -291.000
Driftskostnader -5.418.000 -5.505.000 -183.000 -203.000 -308.000
Driftsresultat 16.838.000 5.354.000 -183.000 -203.000 -309.000
Finansinntekter 35.000 12.000 33.000 61.000 1.000
Finanskostnader -8.360.000 -6.220.000 -1.860.000 -2.072.000 -1.830.000
Finans -8.325.000 -6.208.000 -1.827.000 -2.011.000 -1.829.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -10.800.000 0 0 0
Årsresultat 6.459.000 -842.000 -1.681.000 -1.924.000 -1.560.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 4.163.000 4.150.000 3.821.000 3.531.000
Fast eiendom 263.829.000 266.662.000 230.562.000 66.592.000 39.272.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 263.829.000 266.662.000 230.562.000 66.592.000 39.272.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.890.000 6.604.000 3.850.000 0 0
Sum anleggsmidler 269.719.000 277.430.000 238.563.000 70.413.000 42.803.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 412.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 153.000 5.218.000 4.421.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.950.000 10.257.000 2.268.000 8.426.000 77.000
Sum omløpsmidler 44.076.000 10.410.000 7.486.000 12.848.000 77.000
Sum eiendeler 313.795.000 287.840.000 246.049.000 83.261.000 42.880.000
Sum opptjent egenkapital 0 -13.101.000 -13.101.000 -11.419.000 -9.495.000
Sum egenkapital 88.698.000 58.968.000 -12.476.000 -10.794.000 -8.870.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.454.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.337.000 0 0 1.912.000 1.017.000
Sum langsiktig gjeld 217.959.000 213.168.000 246.686.000 81.018.000 50.503.000
Leverandørgjeld 115.000 43.000 10.878.000 11.059.000 25.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.335.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -10.800.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.351.000 4.860.000 960.000 65.000 206.000
Sum kortsiktig gjeld 7.137.000 15.703.000 11.838.000 13.037.000 1.248.000
Sum gjeld og egenkapital 313.794.000 287.839.000 246.048.000 83.261.000 42.881.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.939.000 -5.293.000 -4.352.000 -189.000 -1.171.000
Likviditetsgrad 1 6.2 0.7 0.6 1.0 0.1
Likviditetsgrad 2 6.2 0.7 0.6 1.0 0.1
Soliditet 28.3 20.5 -5.1 -13.0 -20.7
Resultatgrad 75.7 49.3
Rentedekningsgrad 2 0.9 -0.1 -0.1 -0.2
Gjeldsgrad 2.5 3.9 -20.7 -8.7 -5.8
Total kapitalrentabilitet 5.4 1.9 -0.1 -0.2 -0.7
Signatur
31.05.2018
SIGNATUR
WIIG THOR
Prokurister
21.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex