Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Felt Z 1 AS
Juridisk navn:  Felt Z 1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24145400
C/O Anthon B Nilsen Eiendom As Postboks 74 Sentrum Rådhusgata 27 Fax: 24145401
0101 Oslo 158 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993446971
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
41.94%
Egenkapital  
  
104.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 391.000 0 0 0 0
Resultat: -677.000 -1.166.000 -931.000 -872.000 -764.000
Egenkapital: 219.000 -5.171.000 -4.214.000 -3.456.000 -2.721.000
Regnskap for  Felt Z 1 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 391.000 0 0 0 0
Driftskostnader -115.000 -182.000 -115.000 -115.000 -109.000
Driftsresultat 276.000 -182.000 -115.000 -115.000 -109.000
Finansinntekter 4.000 0 1.000 18.000 0
Finanskostnader -957.000 -985.000 -817.000 -775.000 -656.000
Finans -953.000 -985.000 -816.000 -757.000 -656.000
Resultat før skatt -677.000 -1.166.000 -931.000 -872.000 -764.000
Skattekostnad 155.000 209.000 174.000 136.000 206.000
Årsresultat -522.000 -957.000 -757.000 -735.000 -558.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.676.000 25.409.000 23.740.000 18.739.000 15.595.000
Sum omløpsmidler 8.338.000 56.000 29.000 48.000 21.000
Sum eiendeler 32.014.000 25.465.000 23.769.000 18.787.000 15.616.000
Sum opptjent egenkapital -31.000 -5.421.000 -4.464.000 -3.706.000 -2.971.000
Sum egenkapital 219.000 -5.171.000 -4.214.000 -3.456.000 -2.721.000
Sum langsiktig gjeld 31.585.000 30.629.000 27.976.000 21.830.000 17.929.000
Sum kortsiktig gjeld 210.000 7.000 7.000 414.000 408.000
Sum gjeld og egenkapital 32.014.000 25.465.000 23.769.000 18.788.000 15.616.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 391.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 391.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -108.000 -175.000 -108.000 -108.000 -102.000
Driftskostnader -115.000 -182.000 -115.000 -115.000 -109.000
Driftsresultat 276.000 -182.000 -115.000 -115.000 -109.000
Finansinntekter 4.000 0 1.000 18.000 0
Finanskostnader -957.000 -985.000 -817.000 -775.000 -656.000
Finans -953.000 -985.000 -816.000 -757.000 -656.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -522.000 -957.000 -757.000 -735.000 -558.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 1.621.000 1.411.000 1.237.000 1.101.000
Fast eiendom 21.278.000 21.119.000 21.854.000 16.974.000 14.494.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 21.278.000 21.119.000 21.854.000 16.974.000 14.494.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.387.000 2.670.000 475.000 528.000 0
Sum anleggsmidler 23.676.000 25.409.000 23.740.000 18.739.000 15.595.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 53.000 53.000 0 0 0
Andre fordringer 7.677.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 609.000 3.000 29.000 48.000 21.000
Sum omløpsmidler 8.338.000 56.000 29.000 48.000 21.000
Sum eiendeler 32.014.000 25.465.000 23.769.000 18.787.000 15.616.000
Sum opptjent egenkapital -31.000 -5.421.000 -4.464.000 -3.706.000 -2.971.000
Sum egenkapital 219.000 -5.171.000 -4.214.000 -3.456.000 -2.721.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 400.000 0
Sum langsiktig gjeld 31.585.000 30.629.000 27.976.000 21.830.000 17.929.000
Leverandørgjeld 191.000 0 0 6.000 401.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 210.000 7.000 7.000 414.000 408.000
Sum gjeld og egenkapital 32.014.000 25.465.000 23.769.000 18.788.000 15.616.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.128.000 49.000 22.000 -366.000 -387.000
Likviditetsgrad 1 39.7 8 4.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 39.7 8 4.1 0.2 0.1
Soliditet 0.7 -20.3 -17.7 -18.4 -17.4
Resultatgrad 70.6
Rentedekningsgrad 0.3 -0.2 -0.1 -0.1 -0.2
Gjeldsgrad 145.2 -5.9 -6.6 -6.4 -6.7
Total kapitalrentabilitet 0.9 -0.7 -0.5 -0.5 -0.7
Signatur
13.06.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex