Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Felt W1 AS
Juridisk navn:  Felt W1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67981400
C/O Anthon B Nilsen Eiendom As Postboks 74 Sentrum Sanitetsveien 15 Fax: 24145401
0101 Oslo 2013 Skjetten
Fylke: Kommune:
Akershus Skedsmo
Org.nr: 892053812
Aksjekapital: 325.000 NOK
Etableringsdato: 9/19/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bhl Da
Utvikling:
Omsetning  
  
1268.86%
Resultat  
  
157.52%
Egenkapital  
  
136.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.538.000 989.000 0 0 0
Resultat: 650.000 -1.130.000 -1.597.000 -809.000 -771.000
Egenkapital: 9.977.000 4.210.000 -223.000 -3.490.000 -2.797.000
Regnskap for  Felt W1 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.538.000 989.000 0 0 0
Driftskostnader -5.682.000 -181.000 -696.000 -130.000 -171.000
Driftsresultat 7.855.000 809.000 -696.000 -130.000 -171.000
Finansinntekter 29.000 27.000 10.000 13.000 0
Finanskostnader -7.234.000 -1.966.000 -911.000 -692.000 -601.000
Finans -7.205.000 -1.939.000 -901.000 -679.000 -601.000
Resultat før skatt 650.000 -1.130.000 -1.597.000 -809.000 -771.000
Skattekostnad -26.000 252.000 332.000 116.000 208.000
Årsresultat 624.000 -878.000 -1.265.000 -693.000 -563.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 207.002.000 190.888.000 56.603.000 15.457.000 13.135.000
Sum omløpsmidler 9.045.000 17.443.000 14.133.000 46.000 20.000
Sum eiendeler 216.047.000 208.331.000 70.736.000 15.503.000 13.155.000
Sum opptjent egenkapital 624.000 0 -548.000 -3.815.000 -3.122.000
Sum egenkapital 9.977.000 4.210.000 -223.000 -3.490.000 -2.797.000
Sum langsiktig gjeld 196.496.000 184.043.000 61.708.000 18.693.000 15.659.000
Sum kortsiktig gjeld 9.574.000 20.078.000 9.251.000 300.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 216.047.000 208.331.000 70.736.000 15.503.000 13.156.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 13.538.000 989.000 0 0 0
Driftsinntekter 13.538.000 989.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -4.429.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.253.000 -176.000 -691.000 -125.000 -166.000
Driftskostnader -5.682.000 -181.000 -696.000 -130.000 -171.000
Driftsresultat 7.855.000 809.000 -696.000 -130.000 -171.000
Finansinntekter 29.000 27.000 10.000 13.000 0
Finanskostnader -7.234.000 -1.966.000 -911.000 -692.000 -601.000
Finans -7.205.000 -1.939.000 -901.000 -679.000 -601.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 624.000 -878.000 -1.265.000 -693.000 -563.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 180.000 1.279.000 1.163.000
Fast eiendom 204.812.000 188.442.000 56.082.000 13.799.000 11.972.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 204.812.000 188.442.000 56.082.000 13.799.000 11.972.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.190.000 2.446.000 341.000 379.000 0
Sum anleggsmidler 207.002.000 190.888.000 56.603.000 15.457.000 13.135.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 568.000 650.000 0 0 0
Andre fordringer 1.711.000 3.154.000 4.144.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 86.000 780.000 4.027.000 46.000 20.000
Sum omløpsmidler 9.045.000 17.443.000 14.133.000 46.000 20.000
Sum eiendeler 216.047.000 208.331.000 70.736.000 15.503.000 13.155.000
Sum opptjent egenkapital 624.000 0 -548.000 -3.815.000 -3.122.000
Sum egenkapital 9.977.000 4.210.000 -223.000 -3.490.000 -2.797.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.716.000 1.154.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.502.000 0 27.000 294.000 294.000
Sum langsiktig gjeld 196.496.000 184.043.000 61.708.000 18.693.000 15.659.000
Leverandørgjeld 3.892.000 7.252.000 9.224.000 6.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.180.000 12.827.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.574.000 20.078.000 9.251.000 300.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 216.047.000 208.331.000 70.736.000 15.503.000 13.156.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -529.000 -2.635.000 4.882.000 -254.000 -274.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1.5 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1.5 0.2 0.1
Soliditet 4.6 2 -0.3 -22.5 -21.3
Resultatgrad 5 81.8
Rentedekningsgrad 1.1 0.4 -0.8 -0.2 -0.3
Gjeldsgrad 20.7 48.5 -318.2 -5.4 -5.7
Total kapitalrentabilitet 3.6 0.4 -0.8 -1.3
Signatur
13.04.2018
Prokurister
13.04.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex