Felt Bygg As
Juridisk navn:  Felt Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olav Haraldssons Gate 34 Olav Haraldssons Gate 34 Fax:
1707 Sarpsborg 1707 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 982783666
Aksjekapital: 106.500 NOK
Etableringsdato: 11/28/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Solhøi Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-102.34%
Egenkapital  
  
-0.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 42.000 175.000
Resultat: -6.000 256.000 -44.000 -191.000 1.000.000
Egenkapital: -1.488.000 -1.482.000 -1.738.000 -1.694.000 -3.006.000
Regnskap for  Felt Bygg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 42.000 175.000
Driftskostnader -16.000 -15.000 -40.000 -300.000 1.030.000
Driftsresultat -16.000 -15.000 -40.000 -257.000 1.206.000
Finansinntekter 10.000 451.000 0 80.000 103.000
Finanskostnader 0 -181.000 -5.000 -14.000 -308.000
Finans 10.000 270.000 -5.000 66.000 -205.000
Resultat før skatt -6.000 256.000 -44.000 -191.000 1.000.000
Skattekostnad 0 0 0 0 165.000
Årsresultat -6.000 256.000 -44.000 -191.000 1.164.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 3.016.000 3.016.000 3.319.000
Sum omløpsmidler 2.157.000 2.813.000 186.000 230.000 346.000
Sum eiendeler 2.162.000 2.818.000 3.202.000 3.246.000 3.665.000
Sum opptjent egenkapital -1.595.000 -1.589.000 -1.844.000 -1.800.000 -3.112.000
Sum egenkapital -1.488.000 -1.482.000 -1.738.000 -1.694.000 -3.006.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 550.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.650.000 4.300.000 4.940.000 4.389.000 6.670.000
Sum gjeld og egenkapital 2.162.000 2.818.000 3.203.000 3.246.000 3.665.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 42.000 175.000
Driftsinntekter 0 0 0 42.000 175.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -1.000 -136.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 3.473.000
Andre driftskostnader -16.000 -15.000 -40.000 -299.000 -2.307.000
Driftskostnader -16.000 -15.000 -40.000 -300.000 1.030.000
Driftsresultat -16.000 -15.000 -40.000 -257.000 1.206.000
Finansinntekter 10.000 451.000 0 80.000 103.000
Finanskostnader 0 -181.000 -5.000 -14.000 -308.000
Finans 10.000 270.000 -5.000 66.000 -205.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 256.000 -44.000 -191.000 1.164.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 308.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 308.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 3.016.000 3.016.000 3.011.000
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 3.016.000 3.016.000 3.319.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.096.000 2.722.000 0 0 30.000
Sum investeringer 0 0 181.000 181.000 101.000
Kasse, bank 61.000 91.000 5.000 49.000 215.000
Sum omløpsmidler 2.157.000 2.813.000 186.000 230.000 346.000
Sum eiendeler 2.162.000 2.818.000 3.202.000 3.246.000 3.665.000
Sum opptjent egenkapital -1.595.000 -1.589.000 -1.844.000 -1.800.000 -3.112.000
Sum egenkapital -1.488.000 -1.482.000 -1.738.000 -1.694.000 -3.006.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 550.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.650.000 4.300.000 4.940.000 4.389.000 6.662.000
Sum kortsiktig gjeld 3.650.000 4.300.000 4.940.000 4.389.000 6.670.000
Sum gjeld og egenkapital 2.162.000 2.818.000 3.203.000 3.246.000 3.665.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.493.000 -1.487.000 -4.754.000 -4.159.000 -6.324.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0 0.1 0.1
Soliditet -68.8 -52.6 -54.3 -52.2 -82.0
Resultatgrad -611.9 689.1
Rentedekningsgrad -0.1 -18.4 4.3
Gjeldsgrad -2.5 -2.9 -2.8 -2.9 -2.2
Total kapitalrentabilitet -0.3 15.5 -1.2 -5.5 35.7
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex