Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Felixit As
Juridisk navn:  Felixit As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Salhusvegen 233 Salhusvegen 233 Fax:
5107 Salhus 5107 Salhus
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 920201873
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/8/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tertnes Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
427.03%
Resultat  
  
-143.4%
Egenkapital  
  
-41.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 585.000 111.000
Resultat: -46.000 106.000
Egenkapital: 64.000 110.000
Regnskap for  Felixit As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 585.000 111.000
Driftskostnader -631.000 -6.000
Driftsresultat -46.000 106.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -46.000 106.000
Skattekostnad 0 -25.000
Årsresultat -46.000 80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 194.000 141.000
Sum eiendeler 194.000 141.000
Sum opptjent egenkapital 34.000 80.000
Sum egenkapital 64.000 110.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 130.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 194.000 141.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 585.000 111.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 585.000 111.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -591.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -6.000
Driftskostnader -631.000 -6.000
Driftsresultat -46.000 106.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -46.000 80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 111.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 194.000 30.000
Sum omløpsmidler 194.000 141.000
Sum eiendeler 194.000 141.000
Sum opptjent egenkapital 34.000 80.000
Sum egenkapital 64.000 110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 25.000
Skyldig offentlige avgifter 81.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 130.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 194.000 141.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 64.000 110.000
Likviditetsgrad 1 1.5 4.5
Likviditetsgrad 2 1.5 4.5
Soliditet 3 7
Resultatgrad -7.9 95.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2 0.3
Total kapitalrentabilitet -23.7 75.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex