Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Felix & Co As
Juridisk navn:  Felix & Co As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48230404
Vessøyneset 59 Vessøya Fax:
4870 Fevik 4870 Fevik
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 998372046
Aksjekapital: 1.230.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/20/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-87.03%
Resultat  
  
84.44%
Egenkapital  
  
-0.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 31.000 239.000 7.000 28.000 101.000
Resultat: -14.000 -90.000 -303.000 -569.000 -753.000
Egenkapital: -1.973.000 -1.959.000 -1.869.000 -1.566.000 -997.000
Regnskap for  Felix & Co As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 31.000 239.000 7.000 28.000 101.000
Driftskostnader -44.000 -328.000 -311.000 -596.000 -853.000
Driftsresultat -14.000 -90.000 -303.000 -569.000 -753.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -14.000 -90.000 -303.000 -569.000 -753.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -90.000 -303.000 -569.000 -753.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 58.000 72.000 90.000 113.000 409.000
Sum omløpsmidler 353.000 361.000 390.000 408.000 263.000
Sum eiendeler 411.000 433.000 480.000 521.000 672.000
Sum opptjent egenkapital -2.003.000 -1.989.000 -1.899.000 -1.596.000 -1.027.000
Sum egenkapital -1.973.000 -1.959.000 -1.869.000 -1.566.000 -997.000
Sum langsiktig gjeld 2.273.000 2.273.000 2.313.000 2.048.000 1.593.000
Sum kortsiktig gjeld 111.000 120.000 37.000 39.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 411.000 434.000 481.000 521.000 672.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.000 239.000 7.000 28.000 101.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 31.000 239.000 7.000 28.000 101.000
Varekostnad -7.000 -208.000 -9.000 -82.000 -96.000
Lønninger 0 -5.000 -189.000 -355.000 -471.000
Avskrivning -14.000 -18.000 -23.000 -16.000 -62.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -97.000 -90.000 -143.000 -224.000
Driftskostnader -44.000 -328.000 -311.000 -596.000 -853.000
Driftsresultat -14.000 -90.000 -303.000 -569.000 -753.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -90.000 -303.000 -569.000 -753.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 58.000 72.000 90.000 113.000 409.000
Sum varige driftsmidler 58.000 72.000 90.000 113.000 409.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 58.000 72.000 90.000 113.000 409.000
Varebeholdning 15.000 15.000 75.000 84.000 75.000
Kundefordringer 0 0 0 5.000 0
Andre fordringer 337.000 335.000 309.000 288.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 10.000 6.000 32.000 146.000
Sum omløpsmidler 353.000 361.000 390.000 408.000 263.000
Sum eiendeler 411.000 433.000 480.000 521.000 672.000
Sum opptjent egenkapital -2.003.000 -1.989.000 -1.899.000 -1.596.000 -1.027.000
Sum egenkapital -1.973.000 -1.959.000 -1.869.000 -1.566.000 -997.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.273.000 2.273.000 2.313.000 2.048.000 1.593.000
Leverandørgjeld 0 3.000 1.000 1.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 8.000 3.000 15.000 25.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 111.000 108.000 33.000 23.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 111.000 120.000 37.000 39.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 411.000 434.000 481.000 521.000 672.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 242.000 241.000 353.000 369.000 187.000
Likviditetsgrad 1 3 3 10. 10.5 3.5
Likviditetsgrad 2 3 2.9 8.5 8.4 2.5
Soliditet -451.4 -388.6 -300.6 -148.4
Resultatgrad -45.2 -37.7 -4328.6 -2032.1 -745.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2 -1.2 -1.3 -1.3 -1.7
Total kapitalrentabilitet -3.4 -20.7 -109.2 -112.1
Signatur
03.12.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex