Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Felix Iversen AS
Juridisk navn:  Felix Iversen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78435771
Aronnesveien 197 Aronnesveien 197 Fax:
9514 Alta 9514 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 990856877
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/2/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapservice Alta As
Utvikling:
Omsetning  
  
-77.29%
Resultat  
  
-18.75%
Egenkapital  
  
-46.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 327.000 1.440.000 2.418.000 2.069.000 2.281.000
Resultat: 13.000 16.000 662.000 495.000 562.000
Egenkapital: 553.000 1.043.000 1.431.000 928.000 859.000
Regnskap for  Felix Iversen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 327.000 1.440.000 2.418.000 2.069.000 2.281.000
Driftskostnader -317.000 -1.430.000 -1.764.000 -1.581.000 -1.724.000
Driftsresultat 9.000 10.000 653.000 488.000 557.000
Finansinntekter 4.000 7.000 9.000 8.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 7.000 9.000 8.000 6.000
Resultat før skatt 13.000 16.000 662.000 495.000 562.000
Skattekostnad -3.000 -4.000 -159.000 -126.000 -155.000
Årsresultat 10.000 12.000 503.000 369.000 407.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 11.000 7.000 97.000 198.000
Sum omløpsmidler 1.073.000 1.610.000 1.732.000 1.400.000 1.271.000
Sum eiendeler 1.087.000 1.621.000 1.739.000 1.497.000 1.469.000
Sum opptjent egenkapital 453.000 943.000 1.331.000 828.000 759.000
Sum egenkapital 553.000 1.043.000 1.431.000 928.000 859.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 533.000 579.000 309.000 569.000 609.000
Sum gjeld og egenkapital 1.086.000 1.622.000 1.740.000 1.497.000 1.468.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 327.000 1.440.000 2.153.000 2.069.000 2.281.000
Andre inntekter 0 0 265.000 0 0
Driftsinntekter 327.000 1.440.000 2.418.000 2.069.000 2.281.000
Varekostnad -37.000 -198.000 -261.000 -305.000 -254.000
Lønninger -123.000 -780.000 -734.000 -529.000 -656.000
Avskrivning 0 0 -40.000 -120.000 -120.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -157.000 -452.000 -729.000 -627.000 -694.000
Driftskostnader -317.000 -1.430.000 -1.764.000 -1.581.000 -1.724.000
Driftsresultat 9.000 10.000 653.000 488.000 557.000
Finansinntekter 4.000 7.000 9.000 8.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 7.000 9.000 8.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -400.000 0 -300.000 -300.000
Årsresultat 10.000 12.000 503.000 369.000 407.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 11.000 7.000 57.000 38.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 40.000 160.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 40.000 160.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.000 11.000 7.000 97.000 198.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 16.000 42.000 168.000 112.000 121.000
Andre fordringer 7.000 6.000 4.000 23.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.049.000 1.562.000 1.560.000 1.265.000 1.129.000
Sum omløpsmidler 1.073.000 1.610.000 1.732.000 1.400.000 1.271.000
Sum eiendeler 1.087.000 1.621.000 1.739.000 1.497.000 1.469.000
Sum opptjent egenkapital 453.000 943.000 1.331.000 828.000 759.000
Sum egenkapital 553.000 1.043.000 1.431.000 928.000 859.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 7.000 18.000 20.000 9.000
Betalbar skatt 6.000 8.000 110.000 145.000 171.000
Skyldig offentlige avgifter 0 56.000 76.000 30.000 40.000
Utbytte -500.000 -400.000 0 -300.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 28.000 108.000 105.000 73.000 89.000
Sum kortsiktig gjeld 533.000 579.000 309.000 569.000 609.000
Sum gjeld og egenkapital 1.086.000 1.622.000 1.740.000 1.497.000 1.468.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 540.000 1.031.000 1.423.000 831.000 662.000
Likviditetsgrad 1 2 2.8 5.6 2.5 2.1
Likviditetsgrad 2 2 2.8 5.6 2.5 2.1
Soliditet 50.9 64.3 82.2 6 58.5
Resultatgrad 2.8 0.7 2 23.6 24.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1 0.6 0.2 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 1.2 1 3 33.1 38.4
Signatur
03.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex