Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Felix Holding AS
Juridisk navn:  Felix Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32886702
Stollen 40 Stollen 40 Fax:
3030 Drammen 3030 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 988829269
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/12/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkonsult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.21%
Resultat  
  
5.51%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.060.000 998.000 596.000 600.000 1.080.000
Resultat: 1.244.000 1.179.000 907.000 1.399.000 2.139.000
Egenkapital: 34.079.000 34.079.000 38.073.000 37.232.000 36.017.000
Regnskap for  Felix Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.060.000 998.000 596.000 600.000 1.080.000
Driftskostnader -1.075.000 -1.098.000 -821.000 -560.000 -470.000
Driftsresultat -16.000 -101.000 -226.000 40.000 610.000
Finansinntekter 1.260.000 1.280.000 1.133.000 1.359.000 1.530.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.260.000 1.280.000 1.133.000 1.359.000 1.530.000
Resultat før skatt 1.244.000 1.179.000 907.000 1.399.000 2.139.000
Skattekostnad -85.000 -74.000 -66.000 -185.000 -374.000
Årsresultat 1.158.000 1.106.000 841.000 1.215.000 1.765.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.873.000 9.643.000 9.852.000 10.002.000 9.484.000
Sum omløpsmidler 22.793.000 25.971.000 28.574.000 27.781.000 27.388.000
Sum eiendeler 35.666.000 35.614.000 38.426.000 37.783.000 36.872.000
Sum opptjent egenkapital 33.155.000 33.154.000 37.149.000 36.308.000 35.093.000
Sum egenkapital 34.079.000 34.079.000 38.073.000 37.232.000 36.017.000
Sum langsiktig gjeld 0 15.000 31.000 44.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.587.000 1.520.000 322.000 507.000 855.000
Sum gjeld og egenkapital 35.666.000 35.613.000 38.426.000 37.783.000 36.872.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.060.000 998.000 596.000 600.000 1.080.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.060.000 998.000 596.000 600.000 1.080.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -780.000 -780.000 -475.000 -357.000 -353.000
Avskrivning -149.000 -149.000 -149.000 -50.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -146.000 -169.000 -197.000 -153.000 -117.000
Driftskostnader -1.075.000 -1.098.000 -821.000 -560.000 -470.000
Driftsresultat -16.000 -101.000 -226.000 40.000 610.000
Finansinntekter 1.260.000 1.280.000 1.133.000 1.359.000 1.530.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.260.000 1.280.000 1.133.000 1.359.000 1.530.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.158.000 -1.100.000 0 0 0
Årsresultat 1.158.000 1.106.000 841.000 1.215.000 1.765.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 249.000 399.000 548.000 697.000 0
Sum varige driftsmidler 249.000 399.000 548.000 697.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 12.620.000 9.244.000 9.304.000 9.304.000 9.484.000
Sum anleggsmidler 12.873.000 9.643.000 9.852.000 10.002.000 9.484.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 18.000 15.000 10.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.716.000 24.482.000 27.920.000 27.069.000 26.618.000
Sum omløpsmidler 22.793.000 25.971.000 28.574.000 27.781.000 27.388.000
Sum eiendeler 35.666.000 35.614.000 38.426.000 37.783.000 36.872.000
Sum opptjent egenkapital 33.155.000 33.154.000 37.149.000 36.308.000 35.093.000
Sum egenkapital 34.079.000 34.079.000 38.073.000 37.232.000 36.017.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 15.000 31.000 44.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 125.000 3.000 3.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 15.000 31.000 44.000 0
Leverandørgjeld 14.000 15.000 10.000 9.000 9.000
Betalbar skatt 76.000 90.000 80.000 141.000 378.000
Skyldig offentlige avgifter 180.000 174.000 181.000 320.000 430.000
Utbytte -1.158.000 -1.100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000 137.000 49.000 38.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 1.587.000 1.520.000 322.000 507.000 855.000
Sum gjeld og egenkapital 35.666.000 35.613.000 38.426.000 37.783.000 36.872.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.206.000 24.451.000 28.252.000 27.274.000 26.533.000
Likviditetsgrad 1 14.4 17.1 88.7 54.8 32.0
Likviditetsgrad 2 14.4 17.1 88.7 54.8 32.1
Soliditet 95.6 95.7 99.1 98.5 97.7
Resultatgrad -1.5 -10.1 -37.9 6.7 56.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 3.5 3.3 2.4 3.7 5.8
Signatur
22.09.2016
SIGNATUR HVER FOR SEG
HJELLE KIRSTI
ALLY FELIX KAMAL
Prokurister
22.09.2016
PROKURA HVER FOR SEG
HJELLE KIRSTI
ALLY FELIX KAMAL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex