Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Felix Capital As
Juridisk navn:  Felix Capital As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99625441
Ramsvikveien 98 Ramsvikveien 98 Fax:
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 814226522
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/22/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hydra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
17981.82%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.967.000 -11.000 -5.000 -5.000 -2.000
Egenkapital: 1.966.000 0 11.000 16.000 21.000
Regnskap for  Felix Capital As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -5.000 -5.000 -5.000 -3.000
Driftsresultat -8.000 -5.000 -5.000 -5.000 -3.000
Finansinntekter 1.981.000 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -6.000 0 0 0
Finans 1.975.000 -6.000 0 0 0
Resultat før skatt 1.967.000 -11.000 -5.000 -5.000 -2.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.967.000 -11.000 -5.000 -5.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.007.000 589.000 585.000 585.000 585.000
Sum omløpsmidler 1.603.000 48.000 57.000 62.000 67.000
Sum eiendeler 2.610.000 637.000 642.000 647.000 652.000
Sum opptjent egenkapital 1.943.000 -23.000 -12.000 -7.000 -2.000
Sum egenkapital 1.966.000 0 11.000 16.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 643.000 636.000 630.000 630.000 630.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 2.610.000 637.000 642.000 647.000 652.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -5.000 -5.000 -5.000 -3.000
Driftskostnader -8.000 -5.000 -5.000 -5.000 -3.000
Driftsresultat -8.000 -5.000 -5.000 -5.000 -3.000
Finansinntekter 1.981.000 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -6.000 0 0 0
Finans 1.975.000 -6.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.967.000 -11.000 -5.000 -5.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.007.000 589.000 585.000 585.000 585.000
Sum anleggsmidler 1.007.000 589.000 585.000 585.000 585.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.603.000 48.000 57.000 62.000 67.000
Sum omløpsmidler 1.603.000 48.000 57.000 62.000 67.000
Sum eiendeler 2.610.000 637.000 642.000 647.000 652.000
Sum opptjent egenkapital 1.943.000 -23.000 -12.000 -7.000 -2.000
Sum egenkapital 1.966.000 0 11.000 16.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 643.000 636.000 630.000 630.000 630.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 2.610.000 637.000 642.000 647.000 652.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.602.000 47.000 56.000 61.000 66.000
Likviditetsgrad 1 1 4 5 6 67.0
Likviditetsgrad 2 1 4 5 6 67.1
Soliditet 75.3 0 1.7 2.5 3.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.3 -0.8
Gjeldsgrad 0.3 57.4 39.4 30.0
Total kapitalrentabilitet 75.6 -0.8 -0.8 -0.8 -0.5
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex