Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Felix - Et Credo AS
Juridisk navn:  Felix - Et Credo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91608816
Lillevarskogen 5 Møllergata 37 Fax: 67050421
3160 Stokke 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 965809279
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/28/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Evjen Revisjon As
Regnskapsfører: Saga Business Partner As
Utvikling:
Omsetning  
  
83.14%
Resultat  
  
-88.56%
Egenkapital  
  
7.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.421.000 3.506.000 2.177.000 1.293.000 470.000
Resultat: 89.000 778.000 384.000 -106.000 113.000
Egenkapital: 1.019.000 950.000 358.000 42.000 148.000
Regnskap for  Felix - Et Credo AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.421.000 3.506.000 2.177.000 1.293.000 470.000
Driftskostnader -6.307.000 -2.712.000 -1.784.000 -1.401.000 -358.000
Driftsresultat 114.000 793.000 392.000 -108.000 113.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -25.000 -15.000 -9.000 2.000 0
Finans -25.000 -14.000 -8.000 2.000 0
Resultat før skatt 89.000 778.000 384.000 -106.000 113.000
Skattekostnad -21.000 -187.000 -68.000 0 0
Årsresultat 68.000 592.000 317.000 -106.000 113.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 391.000 478.000 483.000 316.000 80.000
Sum omløpsmidler 2.172.000 1.480.000 371.000 841.000 820.000
Sum eiendeler 2.563.000 1.958.000 854.000 1.157.000 900.000
Sum opptjent egenkapital 919.000 850.000 258.000 -58.000 48.000
Sum egenkapital 1.019.000 950.000 358.000 42.000 148.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 517.000 305.000 887.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.543.000 491.000 190.000 228.000 752.000
Sum gjeld og egenkapital 2.564.000 1.958.000 853.000 1.157.000 900.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.421.000 3.502.000 2.176.000 1.293.000 470.000
Andre inntekter 0 4.000 1.000 0 0
Driftsinntekter 6.421.000 3.506.000 2.177.000 1.293.000 470.000
Varekostnad -4.910.000 -2.551.000 -1.607.000 -1.179.000 0
Lønninger -273.000 1.000 0 0 -126.000
Avskrivning -8.000 -17.000 -22.000 -22.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.116.000 -145.000 -155.000 -200.000 -210.000
Driftskostnader -6.307.000 -2.712.000 -1.784.000 -1.401.000 -358.000
Driftsresultat 114.000 793.000 392.000 -108.000 113.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -25.000 -15.000 -9.000 2.000 0
Finans -25.000 -14.000 -8.000 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 68.000 592.000 317.000 -106.000 113.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 144.000 0 17.000 39.000 60.000
Sum varige driftsmidler 144.000 0 17.000 39.000 60.000
Sum finansielle anleggsmidler 247.000 478.000 466.000 278.000 20.000
Sum anleggsmidler 391.000 478.000 483.000 316.000 80.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.879.000 947.000 263.000 667.000 289.000
Andre fordringer 15.000 357.000 5.000 161.000 284.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 278.000 177.000 103.000 12.000 247.000
Sum omløpsmidler 2.172.000 1.480.000 371.000 841.000 820.000
Sum eiendeler 2.563.000 1.958.000 854.000 1.157.000 900.000
Sum opptjent egenkapital 919.000 850.000 258.000 -58.000 48.000
Sum egenkapital 1.019.000 950.000 358.000 42.000 148.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 517.000 305.000 887.000 0
Leverandørgjeld 474.000 32.000 12.000 97.000 492.000
Betalbar skatt 19.000 187.000 68.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 101.000 93.000 55.000 8.000 75.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 949.000 180.000 56.000 124.000 185.000
Sum kortsiktig gjeld 1.543.000 491.000 190.000 228.000 752.000
Sum gjeld og egenkapital 2.564.000 1.958.000 853.000 1.157.000 900.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 629.000 989.000 181.000 613.000 68.000
Likviditetsgrad 1 1.4 3 2 3.7 1.1
Likviditetsgrad 2 1.4 3 2 3.7 1.1
Soliditet 39.7 48.5 4 3.6 16.4
Resultatgrad 1.8 22.6 1 -8.4 24.0
Rentedekningsgrad 4.6 52.9 43.6 54.0
Gjeldsgrad 1.5 1.1 1.4 26.5 5.1
Total kapitalrentabilitet 4.4 40.6 46.1 -9.3 12.6
Signatur
12.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex