Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Felix, Felix As
Juridisk navn:  Felix, Felix As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Brennbakkvegen 15 Brennbakkvegen 15 Fax:
2318 Hamar 2318 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 912891577
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/28/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Inoxo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
46.34%
Egenkapital  
  
-11.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 36.000 0 14.000 88.000 114.000
Resultat: -22.000 -41.000 -38.000 -17.000 -32.000
Egenkapital: -239.000 -214.000 -182.000 -134.000 -117.000
Regnskap for  Felix, Felix As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 36.000 0 14.000 88.000 114.000
Driftskostnader -58.000 -41.000 -52.000 -105.000 -146.000
Driftsresultat -22.000 -41.000 -38.000 -17.000 -32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -22.000 -41.000 -38.000 -17.000 -32.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -22.000 -41.000 -38.000 -17.000 -32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.000 52.000 64.000 60.000 100.000
Sum omløpsmidler 72.000 58.000 32.000 49.000 43.000
Sum eiendeler 114.000 110.000 96.000 109.000 143.000
Sum opptjent egenkapital -270.000 -245.000 -213.000 -165.000 -148.000
Sum egenkapital -239.000 -214.000 -182.000 -134.000 -117.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 351.000 324.000 278.000 243.000 260.000
Sum gjeld og egenkapital 112.000 110.000 96.000 109.000 143.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 14.000 23.000 0
Andre inntekter 36.000 0 0 66.000 114.000
Driftsinntekter 36.000 0 14.000 88.000 114.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -40.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -58.000 -41.000 -52.000 -65.000 -146.000
Driftskostnader -58.000 -41.000 -52.000 -105.000 -146.000
Driftsresultat -22.000 -41.000 -38.000 -17.000 -32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -22.000 -41.000 -38.000 -17.000 -32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 38.000 48.000 60.000 60.000 100.000
Sum Immatrielle midler 38.000 48.000 60.000 60.000 100.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 0 0
Sum anleggsmidler 42.000 52.000 64.000 60.000 100.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 8.000 8.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 72.000 58.000 25.000 41.000 41.000
Sum omløpsmidler 72.000 58.000 32.000 49.000 43.000
Sum eiendeler 114.000 110.000 96.000 109.000 143.000
Sum opptjent egenkapital -270.000 -245.000 -213.000 -165.000 -148.000
Sum egenkapital -239.000 -214.000 -182.000 -134.000 -117.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 14.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 345.000 309.000 277.000 242.000 260.000
Sum kortsiktig gjeld 351.000 324.000 278.000 243.000 260.000
Sum gjeld og egenkapital 112.000 110.000 96.000 109.000 143.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -279.000 -266.000 -246.000 -194.000 -217.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
Soliditet -213.4 -194.5 -189.6 -122.9 -81.8
Resultatgrad -61.1 -271.4 -19.3 -28.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.5 -1.5 -1.5 -1.8 -2.2
Total kapitalrentabilitet -19.6 -37.3 -39.6 -15.6 -22.4
Signatur
01.01.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
01.01.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex