Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fayesgate AS
Juridisk navn:  Fayesgate AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33383305
Ørsnes Brygge 2B Ørsnes Brygge 2B Fax: 33387160
3120 Nøtterøy 3120 Nøtterøy
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 914364191
Aksjekapital: 116.160 NOK
Etableringsdato: 6/10/1915
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.02%
Resultat  
  
2.93%
Egenkapital  
  
-5.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.852.000 3.668.000 3.698.000 3.605.000 3.392.000
Resultat: 2.985.000 2.900.000 2.906.000 2.830.000 2.371.000
Egenkapital: 189.000 200.000 187.000 154.000 152.000
Regnskap for  Fayesgate AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.852.000 3.668.000 3.698.000 3.605.000 3.392.000
Driftskostnader -871.000 -770.000 -804.000 -781.000 -1.037.000
Driftsresultat 2.981.000 2.897.000 2.894.000 2.824.000 2.356.000
Finansinntekter 4.000 3.000 12.000 6.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 3.000 12.000 6.000 15.000
Resultat før skatt 2.985.000 2.900.000 2.906.000 2.830.000 2.371.000
Skattekostnad -656.000 -667.000 -698.000 -708.000 -637.000
Årsresultat 2.328.000 2.233.000 2.208.000 2.122.000 1.733.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.000 67.000 76.000 87.000 100.000
Sum omløpsmidler 3.415.000 3.427.000 3.937.000 3.790.000 3.401.000
Sum eiendeler 3.464.000 3.494.000 4.013.000 3.877.000 3.501.000
Sum opptjent egenkapital 73.000 84.000 71.000 38.000 36.000
Sum egenkapital 189.000 200.000 187.000 154.000 152.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.275.000 3.294.000 3.826.000 3.723.000 3.349.000
Sum gjeld og egenkapital 3.464.000 3.494.000 4.013.000 3.877.000 3.501.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.852.000 3.668.000 3.698.000 3.605.000 3.392.000
Driftsinntekter 3.852.000 3.668.000 3.698.000 3.605.000 3.392.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -240.000 -171.000 -264.000 -235.000 -196.000
Avskrivning -18.000 -9.000 -11.000 -12.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -613.000 -590.000 -529.000 -534.000 -826.000
Driftskostnader -871.000 -770.000 -804.000 -781.000 -1.037.000
Driftsresultat 2.981.000 2.897.000 2.894.000 2.824.000 2.356.000
Finansinntekter 4.000 3.000 12.000 6.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 3.000 12.000 6.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.340.000 -2.220.000 -2.175.000 -2.120.000 -1.730.000
Årsresultat 2.328.000 2.233.000 2.208.000 2.122.000 1.733.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 49.000 54.000 60.000 67.000 74.000
Maskiner anlegg 0 13.000 16.000 20.000 25.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 49.000 67.000 76.000 87.000 100.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 49.000 67.000 76.000 87.000 100.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 826.000 809.000 865.000
Andre fordringer 0 12.000 15.000 2.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.415.000 3.415.000 3.096.000 2.979.000 2.520.000
Sum omløpsmidler 3.415.000 3.427.000 3.937.000 3.790.000 3.401.000
Sum eiendeler 3.464.000 3.494.000 4.013.000 3.877.000 3.501.000
Sum opptjent egenkapital 73.000 84.000 71.000 38.000 36.000
Sum egenkapital 189.000 200.000 187.000 154.000 152.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 36.000 0 226.000
Betalbar skatt 656.000 667.000 698.000 708.000 637.000
Skyldig offentlige avgifter 67.000 73.000 172.000 200.000 114.000
Utbytte -2.340.000 -2.220.000 -2.175.000 -2.120.000 -1.730.000
Annen kortsiktig gjeld 210.000 334.000 745.000 695.000 641.000
Sum kortsiktig gjeld 3.275.000 3.294.000 3.826.000 3.723.000 3.349.000
Sum gjeld og egenkapital 3.464.000 3.494.000 4.013.000 3.877.000 3.501.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 140.000 133.000 111.000 67.000 52.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1 1.1
Soliditet 5.5 5.7 4.7 4 4.3
Resultatgrad 77.4 7 78.3 78.3 69.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 17.3 16.5 20.5 24.2 22.0
Total kapitalrentabilitet 86.2 8 72.4 7 67.7
Signatur
19.10.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex