Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Faye Transport Ltd
Juridisk navn:  Faye Transport Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rødsgrenda 31 Rødsgrenda 31 Fax:
1389 Heggedal 1389 Heggedal
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 913281470
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/3/2014 1
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
74.73%
Resultat  
  
142.93%
Egenkapital  
  
-59.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 636.000 364.000 282.000 636.000 524.000
Resultat: 79.000 -184.000 -170.000 158.000 98.000
Egenkapital: -458.000 -287.000 -166.000 -15.000 -16.000
Regnskap for  Faye Transport Ltd
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 636.000 364.000 282.000 636.000 524.000
Driftskostnader -556.000 -549.000 -451.000 -478.000 -426.000
Driftsresultat 79.000 -184.000 -170.000 158.000 98.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 79.000 -184.000 -170.000 158.000 98.000
Skattekostnad 0 0 0 -39.000 0
Årsresultat 79.000 -184.000 -170.000 118.000 98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 69.000 87.000 35.000 0 0
Sum omløpsmidler 64.000 0 38.000 95.000 87.000
Sum eiendeler 133.000 87.000 73.000 95.000 87.000
Sum opptjent egenkapital -458.000 -287.000 -166.000 -15.000 -16.000
Sum egenkapital -458.000 -287.000 -166.000 -15.000 -16.000
Sum langsiktig gjeld 424.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 167.000 374.000 240.000 110.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 133.000 87.000 74.000 95.000 87.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 636.000 364.000 282.000 636.000 524.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 636.000 364.000 282.000 636.000 524.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -236.000 -307.000 -275.000 -122.000 -115.000
Avskrivning -17.000 -14.000 -9.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -303.000 -228.000 -167.000 -356.000 -311.000
Driftskostnader -556.000 -549.000 -451.000 -478.000 -426.000
Driftsresultat 79.000 -184.000 -170.000 158.000 98.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 79.000 -184.000 -170.000 118.000 98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 69.000 87.000 35.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 69.000 87.000 35.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 69.000 87.000 35.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 64.000 0 38.000 91.000 83.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 3.000 3.000
Sum omløpsmidler 64.000 0 38.000 95.000 87.000
Sum eiendeler 133.000 87.000 73.000 95.000 87.000
Sum opptjent egenkapital -458.000 -287.000 -166.000 -15.000 -16.000
Sum egenkapital -458.000 -287.000 -166.000 -15.000 -16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 424.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 302.000 183.000 6.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 39.000 26.000
Skyldig offentlige avgifter 88.000 26.000 40.000 51.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 79.000 46.000 17.000 13.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 167.000 374.000 240.000 110.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 133.000 87.000 74.000 95.000 87.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -103.000 -374.000 -202.000 -15.000 -16.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0 0.2 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.4 0 0.2 0.9 0.9
Soliditet -344.4 -329.9 -224.3 -15.8 -18.4
Resultatgrad 12.4 -50.5 -60.3 24.8 18.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.3 -1.3 -1.4 -7.3 -6.4
Total kapitalrentabilitet 59.4 -211.5 -229.7 166.3 112.6
Signatur
04.03.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex