Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Faye Og Heftyes Minde
Juridisk navn:  Faye Og Heftyes Minde
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23240022
Lørenveien 43A Lørenveien 43A Fax:
0585 Oslo 585 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 939885218
Aksjekapital: 919.000 NOK
Etableringsdato: 2/22/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 -4.000 -1.000 -1.000 1.000
Egenkapital: 1.078.000 1.078.000 1.079.000 1.080.000 1.080.000
Regnskap for  Faye Og Heftyes Minde
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -18.000 -19.000 -19.000 -21.000
Driftsresultat -12.000 -18.000 -19.000 -19.000 -21.000
Finansinntekter 12.000 14.000 18.000 18.000 22.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 12.000 14.000 18.000 18.000 22.000
Resultat før skatt 0 -4.000 -1.000 -1.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -4.000 -1.000 -1.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.078.000 1.078.000 1.082.000 1.083.000 1.084.000
Sum eiendeler 1.078.000 1.078.000 1.082.000 1.083.000 1.084.000
Sum opptjent egenkapital 158.000 159.000 162.000 164.000 167.000
Sum egenkapital 1.078.000 1.078.000 1.079.000 1.080.000 1.080.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 4.000 4.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 1.078.000 1.078.000 1.083.000 1.083.000 1.085.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -18.000 -19.000 -19.000 -21.000
Driftskostnader -12.000 -18.000 -19.000 -19.000 -21.000
Driftsresultat -12.000 -18.000 -19.000 -19.000 -21.000
Finansinntekter 12.000 14.000 18.000 18.000 22.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 12.000 14.000 18.000 18.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -4.000 -1.000 -1.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.078.000 1.078.000 1.082.000 1.083.000 1.084.000
Sum omløpsmidler 1.078.000 1.078.000 1.082.000 1.083.000 1.084.000
Sum eiendeler 1.078.000 1.078.000 1.082.000 1.083.000 1.084.000
Sum opptjent egenkapital 158.000 159.000 162.000 164.000 167.000
Sum egenkapital 1.078.000 1.078.000 1.079.000 1.080.000 1.080.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 4.000 4.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 4.000 4.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 1.078.000 1.078.000 1.083.000 1.083.000 1.085.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.078.000 1.078.000 1.078.000 1.079.000 1.080.000
Likviditetsgrad 1 270.5 270.8 271.0
Likviditetsgrad 2 0 0 270.5 270.8 271.1
Soliditet 1 1 99.6 99.6 99.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 -0.4 -0.1 -0.1 0.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex