Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Faye Maskin AS
Juridisk navn:  Faye Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41553443
Frøysjøvegen 4077 Frøysjøvegen 4077 Fax:
6723 Svelgen 6723 Svelgen
Fylke: Kommune:
Vestland Bremanger
Org.nr: 992204974
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Vest As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.06%
Resultat  
  
204.17%
Egenkapital  
  
32.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 724.000 941.000 890.000 784.000 1.128.000
Resultat: 125.000 -120.000 88.000 11.000 147.000
Egenkapital: 506.000 381.000 496.000 408.000 402.000
Regnskap for  Faye Maskin AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 724.000 941.000 890.000 784.000 1.128.000
Driftskostnader -599.000 -1.060.000 -803.000 -773.000 -979.000
Driftsresultat 125.000 -119.000 88.000 12.000 149.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 -2.000
Finans 0 -1.000 0 -1.000 -2.000
Resultat før skatt 125.000 -120.000 88.000 11.000 147.000
Skattekostnad 0 5.000 0 -5.000 -58.000
Årsresultat 125.000 -115.000 88.000 6.000 89.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 120.000 167.000 176.000 226.000 380.000
Sum omløpsmidler 648.000 537.000 604.000 436.000 357.000
Sum eiendeler 768.000 704.000 780.000 662.000 737.000
Sum opptjent egenkapital 406.000 281.000 396.000 308.000 302.000
Sum egenkapital 506.000 381.000 496.000 408.000 402.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 262.000 323.000 284.000 254.000 335.000
Sum gjeld og egenkapital 768.000 704.000 780.000 662.000 737.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 724.000 941.000 890.000 784.000 1.128.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 724.000 941.000 890.000 784.000 1.128.000
Varekostnad -107.000 -263.000 -105.000 -75.000 -62.000
Lønninger -125.000 -337.000 -174.000 -187.000 -312.000
Avskrivning -47.000 -41.000 -50.000 -61.000 -48.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -320.000 -419.000 -474.000 -450.000 -557.000
Driftskostnader -599.000 -1.060.000 -803.000 -773.000 -979.000
Driftsresultat 125.000 -119.000 88.000 12.000 149.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 -2.000
Finans 0 -1.000 0 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 125.000 -115.000 88.000 6.000 89.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 120.000 162.000 64.000 109.000 164.000
Driftsløsøre 0 5.000 11.000 16.000 22.000
Sum varige driftsmidler 120.000 167.000 75.000 125.000 186.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 101.000 101.000 194.000
Sum anleggsmidler 120.000 167.000 176.000 226.000 380.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 63.000 177.000 225.000 44.000 76.000
Andre fordringer 29.000 26.000 0 18.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 556.000 335.000 379.000 373.000 281.000
Sum omløpsmidler 648.000 537.000 604.000 436.000 357.000
Sum eiendeler 768.000 704.000 780.000 662.000 737.000
Sum opptjent egenkapital 406.000 281.000 396.000 308.000 302.000
Sum egenkapital 506.000 381.000 496.000 408.000 402.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 19.000 27.000 10.000 18.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 5.000 5.000 34.000
Skyldig offentlige avgifter 32.000 61.000 48.000 15.000 37.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 211.000 235.000 220.000 217.000 233.000
Sum kortsiktig gjeld 262.000 323.000 284.000 254.000 335.000
Sum gjeld og egenkapital 768.000 704.000 780.000 662.000 737.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 386.000 214.000 320.000 182.000 22.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.7 2.1 1.7 1.1
Likviditetsgrad 2 2.5 1.7 2.1 1.7 1.1
Soliditet 65.9 54.1 63.6 61.6 54.5
Resultatgrad 17.3 -12.6 9.9 1.5 13.2
Rentedekningsgrad 1 74.5
Gjeldsgrad 0.5 0.8 0.6 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 16.3 -16.9 11.3 1.8 20.2
Signatur
08.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex