Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Faye Invest As
Juridisk navn:  Faye Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Åsryggen 14 Åsryggen 14 Fax:
1166 Oslo 1166 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 821842352
Aksjekapital: 47.040 NOK
Etableringsdato: 10/10/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
112.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -446.000 0
Egenkapital: 1.787.000 839.000
Regnskap for  Faye Invest As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -64.000 0
Driftsresultat -64.000 0
Finansinntekter -382.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans -382.000 0
Resultat før skatt -446.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -446.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.166.000 0
Sum omløpsmidler 622.000 839.000
Sum eiendeler 1.788.000 839.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 1.787.000 839.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.787.000 839.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -64.000 0
Driftskostnader -64.000 0
Driftsresultat -64.000 0
Finansinntekter -382.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans -382.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -446.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.166.000 0
Sum anleggsmidler 1.166.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 839.000
Sum investeringer 113.000 0
Kasse, bank 509.000 0
Sum omløpsmidler 622.000 839.000
Sum eiendeler 1.788.000 839.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 1.787.000 839.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.787.000 839.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 622.000 839.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex