Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Faye Eiendom AS
Juridisk navn:  Faye Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93623892
Brøstadveien 105 Brøstadveien 105 Fax:
9311 Brøstadbotn 9311 Brøstadbotn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Dyrøy
Org.nr: 991797912
Aksjekapital: 142.000 NOK
Etableringsdato: 9/25/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stensby Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.84%
Resultat  
  
-41.54%
Egenkapital  
  
4.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 240.000 238.000 209.000 230.000 259.000
Resultat: 38.000 65.000 93.000 123.000 123.000
Egenkapital: 656.000 628.000 575.000 511.000 571.000
Regnskap for  Faye Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 240.000 238.000 209.000 230.000 259.000
Driftskostnader -210.000 -174.000 -117.000 -109.000 -144.000
Driftsresultat 30.000 63.000 91.000 121.000 115.000
Finansinntekter 8.000 2.000 2.000 3.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 8.000 2.000 2.000 3.000 8.000
Resultat før skatt 38.000 65.000 93.000 123.000 123.000
Skattekostnad -10.000 -12.000 -28.000 -31.000 -33.000
Årsresultat 28.000 53.000 65.000 93.000 89.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 23.000 27.000 31.000 35.000
Sum omløpsmidler 659.000 630.000 602.000 715.000 624.000
Sum eiendeler 678.000 653.000 629.000 746.000 659.000
Sum opptjent egenkapital 514.000 486.000 433.000 369.000 429.000
Sum egenkapital 656.000 628.000 575.000 511.000 571.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 25.000 54.000 235.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 678.000 653.000 629.000 747.000 659.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 240.000 238.000 209.000 230.000 259.000
Driftsinntekter 240.000 238.000 209.000 230.000 259.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -206.000 -170.000 -113.000 -105.000 -140.000
Driftskostnader -210.000 -174.000 -117.000 -109.000 -144.000
Driftsresultat 30.000 63.000 91.000 121.000 115.000
Finansinntekter 8.000 2.000 2.000 3.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 8.000 2.000 2.000 3.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -153.000 0
Årsresultat 28.000 53.000 65.000 93.000 89.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 19.000 23.000 27.000 31.000 35.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 19.000 23.000 27.000 31.000 35.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.000 23.000 27.000 31.000 35.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 3.000 16.000 0 -8.000
Andre fordringer 16.000 10.000 18.000 7.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 642.000 616.000 568.000 709.000 625.000
Sum omløpsmidler 659.000 630.000 602.000 715.000 624.000
Sum eiendeler 678.000 653.000 629.000 746.000 659.000
Sum opptjent egenkapital 514.000 486.000 433.000 369.000 429.000
Sum egenkapital 656.000 628.000 575.000 511.000 571.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 2.000
Leverandørgjeld 0 0 0 3.000 0
Betalbar skatt 10.000 12.000 29.000 32.000 31.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -153.000 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 13.000 25.000 47.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 25.000 54.000 235.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 678.000 653.000 629.000 747.000 659.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 637.000 605.000 548.000 480.000 538.000
Likviditetsgrad 1 3 25.2 11.1 3 7.3
Likviditetsgrad 2 3 25.2 11.1 3 7.3
Soliditet 96.8 96.2 91.4 68.4 86.6
Resultatgrad 12.5 26.5 43.5 52.6 44.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet 5.6 1 14.8 16.6 18.7
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex