Faye Design As
Juridisk navn:  Faye Design As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Ørjan Faye Holm Sletteløkka 38B c/o Ørjan Faye Holm Sletteløkka 38B Fax:
0597 Oslo 597 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 922708967
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/7/2019 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: 0
Egenkapital: 7.000
Regnskap for  Faye Design As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 18.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 7.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000
Sum gjeld og egenkapital 18.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 18.000
Sum varige driftsmidler 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 18.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 18.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000
Sum gjeld og egenkapital 18.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -11.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 38.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6
Total kapitalrentabilitet 0
Signatur
07.05.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex