Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Faye Bygg&eiendom As
Juridisk navn:  Faye Bygg&eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ørebekkbråten 23 Ørebekkbråten 23 Fax:
1624 Gressvik 1624 Gressvik
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 923545603
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/15/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ludvigsen Økonomi As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: 0
Egenkapital: 24.000
Regnskap for  Faye Bygg&eiendom As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 30.000
Sum eiendeler 30.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 24.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 30.000
Sum omløpsmidler 30.000
Sum eiendeler 30.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000
Likviditetsgrad 1 5
Likviditetsgrad 2 5
Soliditet 8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex