Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Faye Borg Holding AS
Juridisk navn:  Faye Borg Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22236048
Sørbråtveien 88 Sørbråtveien 88 Fax:
0891 Oslo 891 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990767068
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/8/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: borg holding as
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
44.44%
Egenkapital  
  
-22.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -5.000 -9.000 -6.000 -11.000 -9.000
Egenkapital: -22.000 -18.000 -9.000 -3.000 7.000
Regnskap for  Faye Borg Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -9.000 -6.000 -11.000 -9.000
Driftsresultat -5.000 -9.000 -6.000 -11.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -5.000 -9.000 -6.000 -11.000 -9.000
Skattekostnad 1.000 0 0 1.000 -1.000
Årsresultat -4.000 -8.000 -6.000 -10.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 102.000 101.000 101.000 101.000 100.000
Sum omløpsmidler 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Sum eiendeler 144.000 143.000 143.000 143.000 142.000
Sum opptjent egenkapital -136.000 -132.000 -124.000 -118.000 -108.000
Sum egenkapital -22.000 -18.000 -9.000 -3.000 7.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 166.000 160.000 152.000 146.000 135.000
Sum gjeld og egenkapital 145.000 143.000 143.000 143.000 142.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -9.000 -6.000 -11.000 -9.000
Driftskostnader -5.000 -9.000 -6.000 -11.000 -9.000
Driftsresultat -5.000 -9.000 -6.000 -11.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -8.000 -6.000 -10.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 38.000 37.000 37.000 37.000 36.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000
Sum anleggsmidler 102.000 101.000 101.000 101.000 100.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Sum omløpsmidler 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Sum eiendeler 144.000 143.000 143.000 143.000 142.000
Sum opptjent egenkapital -136.000 -132.000 -124.000 -118.000 -108.000
Sum egenkapital -22.000 -18.000 -9.000 -3.000 7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 166.000 160.000 152.000 146.000 135.000
Sum kortsiktig gjeld 166.000 160.000 152.000 146.000 135.000
Sum gjeld og egenkapital 145.000 143.000 143.000 143.000 142.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -124.000 -118.000 -110.000 -104.000 -93.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
Soliditet -15.3 -12.7 -6.3 -2.1 4.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -7.5 -8.9 -16.9 -48.7 19.3
Total kapitalrentabilitet -3.5 -6.3 -4.2 -7.7 -6.3
Signatur
12.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex