Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Faye AS
Juridisk navn:  Faye AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38262596
Buråsveien 17 Buråsveien 17 Fax:
4514 Mandal 4514 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 979643292
Aksjekapital: 1.982.000 NOK
Etableringsdato: 2/5/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Team Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
86.42%
Egenkapital  
  
-7.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 1.850.000
Resultat: -82.000 -604.000 -6.000 0 322.000
Egenkapital: -1.204.000 -1.122.000 -517.000 -512.000 -512.000
Regnskap for  Faye AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 1.850.000
Driftskostnader -12.000 -15.000 -6.000 0 -1.501.000
Driftsresultat -12.000 -15.000 -6.000 0 349.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -70.000 -589.000 0 0 -27.000
Finans -70.000 -589.000 0 0 -27.000
Resultat før skatt -82.000 -604.000 -6.000 0 322.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -82.000 -604.000 -6.000 0 322.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.196.000 1.196.000 1.196.000 1.196.000 1.196.000
Sum eiendeler 1.196.000 1.196.000 1.196.000 1.196.000 1.196.000
Sum opptjent egenkapital -3.186.000 -3.104.000 -2.499.000 -2.494.000 -2.494.000
Sum egenkapital -1.204.000 -1.122.000 -517.000 -512.000 -512.000
Sum langsiktig gjeld 2.369.000 2.287.000 1.682.000 1.677.000 1.677.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 1.196.000 1.196.000 1.196.000 1.196.000 1.196.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 1.850.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 1.850.000
Varekostnad 0 0 0 0 -1.484.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -15.000 -6.000 0 -17.000
Driftskostnader -12.000 -15.000 -6.000 0 -1.501.000
Driftsresultat -12.000 -15.000 -6.000 0 349.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -70.000 -589.000 0 0 -27.000
Finans -70.000 -589.000 0 0 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -82.000 -604.000 -6.000 0 322.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 1.195.000 1.195.000 1.195.000 1.195.000 1.195.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.196.000 1.196.000 1.196.000 1.196.000 1.196.000
Sum eiendeler 1.196.000 1.196.000 1.196.000 1.196.000 1.196.000
Sum opptjent egenkapital -3.186.000 -3.104.000 -2.499.000 -2.494.000 -2.494.000
Sum egenkapital -1.204.000 -1.122.000 -517.000 -512.000 -512.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.369.000 2.287.000 1.682.000 1.677.000 1.677.000
Leverandørgjeld 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 1.196.000 1.196.000 1.196.000 1.196.000 1.196.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.165.000 1.165.000 1.165.000 1.165.000 1.165.000
Likviditetsgrad 1 3 3 3 3 38.6
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet -100.7 -93.8 -43.2 -42.8 -42.8
Resultatgrad 18.9
Rentedekningsgrad -0.2 12.9
Gjeldsgrad -2.1 -3.3 -3.3 -3.3
Total kapitalrentabilitet -1.3 -0.5 0 29.2
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex