Farsund Bygg AS
Juridisk navn:  Farsund Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57721800
Postboks 111 Sanderplassen 7 Fax: 57721810
6801 Førde 6813 Førde
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 947516078
Aksjekapital: 108.289 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 2/16/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3%
Resultat  
  
255.14%
Egenkapital  
  
-16.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 68.488.000 66.495.000 72.003.000 68.048.000 68.712.000
Resultat: 3.230.000 -2.082.000 1.151.000 17.970.000 3.792.000
Egenkapital: 23.061.000 27.740.000 26.294.000 19.293.000 19.195.000
Regnskap for  Farsund Bygg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 68.488.000 66.495.000 72.003.000 68.048.000 68.712.000
Driftskostnader -68.575.000 -69.385.000 -71.520.000 -66.716.000 -65.563.000
Driftsresultat -87.000 -2.891.000 483.000 1.332.000 3.149.000
Finansinntekter 3.430.000 971.000 844.000 16.641.000 654.000
Finanskostnader -113.000 -161.000 -175.000 -3.000 -10.000
Finans 3.317.000 810.000 669.000 16.638.000 644.000
Resultat før skatt 3.230.000 -2.082.000 1.151.000 17.970.000 3.792.000
Skattekostnad 43.000 668.000 -106.000 -372.000 -918.000
Årsresultat 3.273.000 -1.414.000 1.046.000 17.598.000 2.874.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.294.000 11.670.000 8.722.000 7.977.000 4.752.000
Sum omløpsmidler 26.664.000 22.499.000 28.594.000 36.436.000 21.692.000
Sum eiendeler 34.958.000 34.169.000 37.316.000 44.413.000 26.444.000
Sum opptjent egenkapital 13.859.000 19.186.000 19.186.000 19.185.000 19.087.000
Sum egenkapital 23.061.000 27.740.000 26.294.000 19.293.000 19.195.000
Sum langsiktig gjeld 34.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.863.000 6.429.000 11.023.000 25.119.000 7.248.000
Sum gjeld og egenkapital 34.959.000 34.169.000 37.317.000 44.412.000 26.443.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 68.288.000 66.487.000 71.876.000 68.048.000 68.711.000
Andre inntekter 200.000 8.000 127.000 0 1.000
Driftsinntekter 68.488.000 66.495.000 72.003.000 68.048.000 68.712.000
Varekostnad -48.644.000 -47.381.000 -50.141.000 -46.998.000 -46.832.000
Lønninger -11.748.000 -12.210.000 -12.094.000 -11.991.000 -10.958.000
Avskrivning -1.051.000 -897.000 -807.000 -677.000 -678.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.132.000 -8.897.000 -8.478.000 -7.050.000 -7.095.000
Driftskostnader -68.575.000 -69.385.000 -71.520.000 -66.716.000 -65.563.000
Driftsresultat -87.000 -2.891.000 483.000 1.332.000 3.149.000
Finansinntekter 3.430.000 971.000 844.000 16.641.000 654.000
Finanskostnader -113.000 -161.000 -175.000 -3.000 -10.000
Finans 3.317.000 810.000 669.000 16.638.000 644.000
Konsernbidrag 648.000 2.860.000 7.000.000 0 0
Utbytte -8.600.000 0 -1.045.000 -17.500.000 -2.800.000
Årsresultat 3.273.000 -1.414.000 1.046.000 17.598.000 2.874.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 106.000 293.000 376.000 335.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.279.000 5.556.000 2.422.000 1.593.000 2.009.000
Sum varige driftsmidler 5.279.000 5.556.000 2.422.000 1.593.000 2.009.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.015.000 6.008.000 6.008.000 6.008.000 2.408.000
Sum anleggsmidler 8.294.000 11.670.000 8.722.000 7.977.000 4.752.000
Varebeholdning 12.516.000 11.293.000 11.130.000 10.299.000 10.470.000
Kundefordringer 7.279.000 3.852.000 7.150.000 6.824.000 6.276.000
Andre fordringer 3.141.000 2.813.000 2.593.000 2.368.000 2.173.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 532.000 542.000 523.000 16.945.000 2.773.000
Sum omløpsmidler 26.664.000 22.499.000 28.594.000 36.436.000 21.692.000
Sum eiendeler 34.958.000 34.169.000 37.316.000 44.413.000 26.444.000
Sum opptjent egenkapital 13.859.000 19.186.000 19.186.000 19.185.000 19.087.000
Sum egenkapital 23.061.000 27.740.000 26.294.000 19.293.000 19.195.000
Sum avsetninger til forpliktelser 34.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 34.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 321.000 2.877.000 0 1.031.000 136.000
Betalbar skatt 0 0 22.000 413.000 840.000
Skyldig offentlige avgifter 2.084.000 809.000 1.703.000 1.941.000 1.623.000
Utbytte -8.600.000 0 -1.045.000 -17.500.000 -2.800.000
Annen kortsiktig gjeld 1.902.000 1.666.000 2.623.000 21.733.000 4.650.000
Sum kortsiktig gjeld 11.863.000 6.429.000 11.023.000 25.119.000 7.248.000
Sum gjeld og egenkapital 34.959.000 34.169.000 37.317.000 44.412.000 26.443.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.801.000 16.070.000 17.571.000 11.317.000 14.444.000
Likviditetsgrad 1 2.2 3.5 2.6 1 3.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1.7 1.6 1 1.6
Soliditet 6 81.2 70.5 43.4 72.6
Resultatgrad -0.1 -4.3 0.7 2 4.6
Rentedekningsgrad -0.8 2.8 4 380.3
Gjeldsgrad 0.5 0.2 0.4 1.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 9.6 -5.6 3.6 40.5 14.4
Signatur
11.09.2013
STYREFORMANNEN OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
11.09.2013
RANDI ODDNY ENGEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex