Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Far Blue Hills As
Juridisk navn:  Far Blue Hills As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fakkelgården Fakkelgården Fax:
2624 Lillehammer 2624 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 980821579
Aksjekapital: 220.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/1999 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap Innlandet Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-83.33%
Resultat  
  
-112%
Egenkapital  
  
-14.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.000 36.000 0 0 14.000
Resultat: -3.000 25.000 -8.000 -9.000 -8.000
Egenkapital: -24.000 -21.000 -46.000 -38.000 -29.000
Regnskap for  Far Blue Hills As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.000 36.000 0 0 14.000
Driftskostnader -9.000 -8.000 -8.000 -9.000 -21.000
Driftsresultat -3.000 29.000 -8.000 -9.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -4.000 0 0 0
Finans 0 -4.000 0 0 0
Resultat før skatt -3.000 25.000 -8.000 -9.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 25.000 -8.000 -9.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 67.000 47.000 1.000 1.000 5.000
Sum omløpsmidler 9.000 3.000 29.000 31.000 36.000
Sum eiendeler 76.000 50.000 30.000 32.000 41.000
Sum opptjent egenkapital -244.000 -241.000 -266.000 -258.000 -249.000
Sum egenkapital -24.000 -21.000 -46.000 -38.000 -29.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 101.000 71.000 77.000 70.000 70.000
Sum gjeld og egenkapital 77.000 50.000 31.000 32.000 41.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.000 6.000 0 0 8.000
Andre inntekter 0 30.000 0 0 6.000
Driftsinntekter 6.000 36.000 0 0 14.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -5.000 -4.000 0 -4.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -4.000 -8.000 -5.000 -7.000
Driftskostnader -9.000 -8.000 -8.000 -9.000 -21.000
Driftsresultat -3.000 29.000 -8.000 -9.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -4.000 0 0 0
Finans 0 -4.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 25.000 -8.000 -9.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 1.000 1.000 5.000
Driftsløsøre 67.000 47.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 67.000 47.000 1.000 1.000 5.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 67.000 47.000 1.000 1.000 5.000
Varebeholdning 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Kundefordringer 4.000 0 26.000 26.000 32.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 1.000 1.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 9.000 3.000 29.000 31.000 36.000
Sum eiendeler 76.000 50.000 30.000 32.000 41.000
Sum opptjent egenkapital -244.000 -241.000 -266.000 -258.000 -249.000
Sum egenkapital -24.000 -21.000 -46.000 -38.000 -29.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 101.000 71.000 75.000 69.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 101.000 71.000 77.000 70.000 70.000
Sum gjeld og egenkapital 77.000 50.000 31.000 32.000 41.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -92.000 -68.000 -48.000 -39.000 -34.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 0.4 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0.3 0.4 0.5
Soliditet -31.2 -148.4 -118.8 -70.7
Resultatgrad 80.6 -57.1
Rentedekningsgrad 7.3
Gjeldsgrad -4.2 -3.4 -1.7 -1.8 -2.4
Total kapitalrentabilitet -3.9 5 -25.8 -28.1 -19.5
Signatur
25.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex