Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Familien Olsen As
Juridisk navn:  Familien Olsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Hilde Aasum Olsen Stangnesvegen 44 C/O Hilde Aasum Olsen Stangnesvegen 44 Fax:
2232 Tobøl 2232 Tobøl
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 998862795
Aksjekapital: 990.000 NOK
Etableringsdato: 9/18/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Glaamdal Da
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
5.41%
Egenkapital  
  
-5.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 623.000 591.000 -7.000 592.000 -7.000
Egenkapital: 4.897.000 5.174.000 5.843.000 5.850.000 5.708.000
Regnskap for  Familien Olsen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -9.000 -7.000 -8.000 -7.000
Driftsresultat -7.000 -9.000 -7.000 -8.000 -7.000
Finansinntekter 630.000 600.000 0 600.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 630.000 600.000 0 600.000 0
Resultat før skatt 623.000 591.000 -7.000 592.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 623.000 591.000 -7.000 592.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.829.000 5.829.000 5.759.000 5.759.000 5.642.000
Sum omløpsmidler 8.000 5.000 84.000 91.000 66.000
Sum eiendeler 5.837.000 5.834.000 5.843.000 5.850.000 5.708.000
Sum opptjent egenkapital 3.907.000 4.184.000 4.853.000 118.000 -14.000
Sum egenkapital 4.897.000 5.174.000 5.843.000 5.850.000 5.708.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 940.000 660.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.837.000 5.834.000 5.843.000 5.850.000 5.708.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -9.000 -7.000 -8.000 -7.000
Driftskostnader -7.000 -9.000 -7.000 -8.000 -7.000
Driftsresultat -7.000 -9.000 -7.000 -8.000 -7.000
Finansinntekter 630.000 600.000 0 600.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 630.000 600.000 0 600.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -900.000 -1.260.000 0 -450.000 -150.000
Årsresultat 623.000 591.000 -7.000 592.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.829.000 5.829.000 5.759.000 5.759.000 5.642.000
Sum anleggsmidler 5.829.000 5.829.000 5.759.000 5.759.000 5.642.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 5.000 84.000 91.000 66.000
Sum omløpsmidler 8.000 5.000 84.000 91.000 66.000
Sum eiendeler 5.837.000 5.834.000 5.843.000 5.850.000 5.708.000
Sum opptjent egenkapital 3.907.000 4.184.000 4.853.000 118.000 -14.000
Sum egenkapital 4.897.000 5.174.000 5.843.000 5.850.000 5.708.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -900.000 -1.260.000 0 -450.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 940.000 660.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 940.000 660.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.837.000 5.834.000 5.843.000 5.850.000 5.708.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -932.000 -655.000 84.000 91.000 66.000
Likviditetsgrad 1 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 83.9 88.7 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 10.7 10.1 -0.1 10.1 -0.1
Signatur
21.09.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex