Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fambit AS
Juridisk navn:  Fambit AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92263400
Postboks 1020 Valaskjold Øvre Smestadvei 30A Fax:
1705 Sarpsborg 378 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 834204932
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/1983
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-42.72%
Resultat  
  
58.14%
Egenkapital  
  
4.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 838.000 1.463.000 647.000 491.000 1.764.000
Resultat: 204.000 129.000 255.000 302.000 -14.000
Egenkapital: 3.826.000 3.670.000 5.014.000 4.764.000 4.480.000
Regnskap for  Fambit AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 838.000 1.463.000 647.000 491.000 1.764.000
Driftskostnader -469.000 -1.097.000 -349.000 -340.000 -1.023.000
Driftsresultat 369.000 367.000 298.000 151.000 741.000
Finansinntekter 10.000 7.000 33.000 228.000 35.000
Finanskostnader -175.000 -245.000 -76.000 -78.000 -790.000
Finans -165.000 -238.000 -43.000 150.000 -755.000
Resultat før skatt 204.000 129.000 255.000 302.000 -14.000
Skattekostnad -49.000 27.000 -4.000 -18.000 122.000
Årsresultat 155.000 156.000 251.000 284.000 107.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.974.000 5.967.000 5.902.000 5.833.000 5.781.000
Sum omløpsmidler 1.564.000 1.571.000 3.016.000 3.073.000 3.233.000
Sum eiendeler 7.538.000 7.538.000 8.918.000 8.906.000 9.014.000
Sum opptjent egenkapital 2.826.000 2.670.000 2.514.000 2.264.000 1.980.000
Sum egenkapital 3.826.000 3.670.000 5.014.000 4.764.000 4.480.000
Sum langsiktig gjeld 3.562.000 3.708.000 3.767.000 4.027.000 4.485.000
Sum kortsiktig gjeld 150.000 160.000 136.000 114.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 7.538.000 7.538.000 8.917.000 8.905.000 9.015.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 463.000 1.089.000 267.000 112.000 1.389.000
Andre inntekter 375.000 374.000 379.000 379.000 375.000
Driftsinntekter 838.000 1.463.000 647.000 491.000 1.764.000
Varekostnad -45.000 -759.000 -45.000 -38.000 -728.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -424.000 -338.000 -304.000 -302.000 -295.000
Driftskostnader -469.000 -1.097.000 -349.000 -340.000 -1.023.000
Driftsresultat 369.000 367.000 298.000 151.000 741.000
Finansinntekter 10.000 7.000 33.000 228.000 35.000
Finanskostnader -175.000 -245.000 -76.000 -78.000 -790.000
Finans -165.000 -238.000 -43.000 150.000 -755.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 155.000 156.000 251.000 284.000 107.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 285.000 278.000 213.000 144.000 92.000
Fast eiendom 5.689.000 5.689.000 5.689.000 5.689.000 5.689.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.689.000 5.689.000 5.689.000 5.689.000 5.689.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.974.000 5.967.000 5.902.000 5.833.000 5.781.000
Varebeholdning 103.000 103.000 804.000 804.000 0
Kundefordringer 40.000 141.000 59.000 35.000 56.000
Andre fordringer 0 0 -12.000 -10.000 -10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.421.000 1.327.000 2.165.000 2.243.000 3.187.000
Sum omløpsmidler 1.564.000 1.571.000 3.016.000 3.073.000 3.233.000
Sum eiendeler 7.538.000 7.538.000 8.918.000 8.906.000 9.014.000
Sum opptjent egenkapital 2.826.000 2.670.000 2.514.000 2.264.000 1.980.000
Sum egenkapital 3.826.000 3.670.000 5.014.000 4.764.000 4.480.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.562.000 3.708.000 3.767.000 4.027.000 4.485.000
Leverandørgjeld 11.000 8.000 22.000 8.000 7.000
Betalbar skatt 56.000 37.000 73.000 69.000 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 21.000 12.000 8.000 26.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 81.000 94.000 29.000 29.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 150.000 160.000 136.000 114.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 7.538.000 7.538.000 8.917.000 8.905.000 9.015.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.414.000 1.411.000 2.880.000 2.959.000 3.183.000
Likviditetsgrad 1 10. 9.8 22.2 27 64.7
Likviditetsgrad 2 9.7 9.2 16.3 19.9 64.7
Soliditet 50.8 48.7 56.2 53.5 49.7
Resultatgrad 4 25.1 46.1 30.8 42.0
Rentedekningsgrad 2.1 1.5 3.9 1.9 1.0
Gjeldsgrad 1 1.1 0.8 0.9 1.0
Total kapitalrentabilitet 5 5 3.7 4.3 8.6
Signatur
16.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.06.2016
PROKURA
BJØRGE THOMAS EUGEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex