Fagerlyst As
Juridisk navn:  Fagerlyst As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22983800
Postboks 8944 Youngstorget C/O Boligbyggelaget Usbl Arbeidersamfunnets Plass 1 Fax: 22396441
0028 Oslo 181 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 930997293
Aksjekapital: 564.000 NOK
Etableringsdato: 4/15/1926
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Usbl
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-41.37%
Egenkapital  
  
14.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.117.000 1.117.000 1.083.000 904.000 903.000
Resultat: 214.000 365.000 164.000 -86.000 65.000
Egenkapital: -1.285.000 -1.499.000 -1.864.000 -2.028.000 -1.942.000
Regnskap for  Fagerlyst As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.117.000 1.117.000 1.083.000 904.000 903.000
Driftskostnader -846.000 -687.000 -839.000 -874.000 -688.000
Driftsresultat 271.000 429.000 244.000 30.000 215.000
Finansinntekter 15.000 18.000 12.000 9.000 9.000
Finanskostnader -71.000 -82.000 -92.000 -124.000 -159.000
Finans -56.000 -64.000 -80.000 -115.000 -150.000
Resultat før skatt 214.000 365.000 164.000 -86.000 65.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 214.000 365.000 164.000 -86.000 65.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.077.000 759.000 759.000 759.000 759.000
Sum omløpsmidler 527.000 772.000 451.000 492.000 92.000
Sum eiendeler 1.604.000 1.531.000 1.210.000 1.251.000 851.000
Sum opptjent egenkapital 3.007.000 -2.063.000 -2.428.000 -2.592.000 -2.506.000
Sum egenkapital -1.285.000 -1.499.000 -1.864.000 -2.028.000 -1.942.000
Sum langsiktig gjeld 2.691.000 2.823.000 2.952.000 3.068.000 2.580.000
Sum kortsiktig gjeld 198.000 207.000 122.000 212.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 6.460.000 1.531.000 1.210.000 1.252.000 851.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.117.000 1.117.000 1.083.000 904.000 903.000
Driftsinntekter 1.117.000 1.117.000 1.083.000 904.000 903.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -34.000 -34.000 -34.000 -34.000 -34.000
Avskrivning -7.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -805.000 -653.000 -805.000 -840.000 -654.000
Driftskostnader -846.000 -687.000 -839.000 -874.000 -688.000
Driftsresultat 271.000 429.000 244.000 30.000 215.000
Finansinntekter 15.000 18.000 12.000 9.000 9.000
Finanskostnader -71.000 -82.000 -92.000 -124.000 -159.000
Finans -56.000 -64.000 -80.000 -115.000 -150.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 214.000 365.000 164.000 -86.000 65.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 759.000 759.000 759.000 759.000 759.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 318.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.077.000 759.000 759.000 759.000 759.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 1.077.000 759.000 759.000 759.000 759.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 19.000 8.000 1.000 0 0
Andre fordringer 200.000 159.000 61.000 3.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 309.000 605.000 389.000 490.000 86.000
Sum omløpsmidler 527.000 772.000 451.000 492.000 92.000
Sum eiendeler 1.604.000 1.531.000 1.210.000 1.251.000 851.000
Sum opptjent egenkapital 3.007.000 -2.063.000 -2.428.000 -2.592.000 -2.506.000
Sum egenkapital -1.285.000 -1.499.000 -1.864.000 -2.028.000 -1.942.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 4.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.691.000 2.823.000 2.952.000 3.068.000 2.580.000
Leverandørgjeld 126.000 147.000 92.000 62.000 52.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 72.000 60.000 30.000 147.000 162.000
Sum kortsiktig gjeld 198.000 207.000 122.000 212.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 6.460.000 1.531.000 1.210.000 1.252.000 851.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 329.000 565.000 329.000 280.000 -121.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3.7 3.7 2.3 0.4
Likviditetsgrad 2 2.7 3.7 3.7 2.4 0.5
Soliditet -80.1 -97.9 -162.0 -228.2
Resultatgrad 24.3 38.4 22.5 3.3 23.8
Rentedekningsgrad 3.8 5.2 2.7 0.3 1.4
Gjeldsgrad -2.2 -1.6 -1.6 -1.4
Total kapitalrentabilitet 17.8 29.2 21.2 3.1 26.3
Signatur
03.08.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN SAMMEN MED ET AV
STYREMEDLEMMENE.
Prokurister
25.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex