Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fabel Services AS
Juridisk navn:  Fabel Services AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66988685
Rosenhaven 4 Rosenhaven 4 Fax: 66988665
1385 Asker 1385 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 987489405
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/18/2004
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
171.43%
Resultat  
  
54.55%
Egenkapital  
  
-3.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 19.000 7.000 28.000 2.000 0
Resultat: 34.000 22.000 -143.000 42.000 -353.000
Egenkapital: 4.401.000 4.565.000 4.748.000 4.891.000 4.824.000
Regnskap for  Fabel Services AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 19.000 7.000 28.000 2.000 0
Driftskostnader -194.000 -215.000 -270.000 -171.000 -318.000
Driftsresultat -175.000 -208.000 -241.000 -169.000 -317.000
Finansinntekter 286.000 322.000 224.000 236.000 267.000
Finanskostnader -77.000 -92.000 -126.000 -26.000 -303.000
Finans 209.000 230.000 98.000 210.000 -36.000
Resultat før skatt 34.000 22.000 -143.000 42.000 -353.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 34.000 22.000 -143.000 42.000 -353.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.100.000 2.100.000 2.140.000 2.390.000 2.480.000
Sum omløpsmidler 2.383.000 2.480.000 2.656.000 2.508.000 2.402.000
Sum eiendeler 4.483.000 4.580.000 4.796.000 4.898.000 4.882.000
Sum opptjent egenkapital 4.301.000 4.267.000 4.245.000 4.388.000 4.722.000
Sum egenkapital 4.401.000 4.565.000 4.748.000 4.891.000 4.824.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 82.000 14.000 48.000 8.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 4.483.000 4.579.000 4.796.000 4.899.000 4.882.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.000 7.000 28.000 2.000 0
Andre inntekter 5.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 19.000 7.000 28.000 2.000 0
Varekostnad -13.000 -12.000 0 0 0
Lønninger -39.000 -40.000 -29.000 -7.000 -171.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -129.000 -156.000 -198.000 -164.000 -147.000
Driftskostnader -194.000 -215.000 -270.000 -171.000 -318.000
Driftsresultat -175.000 -208.000 -241.000 -169.000 -317.000
Finansinntekter 286.000 322.000 224.000 236.000 267.000
Finanskostnader -77.000 -92.000 -126.000 -26.000 -303.000
Finans 209.000 230.000 98.000 210.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -210.000
Årsresultat 34.000 22.000 -143.000 42.000 -353.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.100.000 2.100.000 2.140.000 2.390.000 2.480.000
Sum anleggsmidler 2.100.000 2.100.000 2.140.000 2.390.000 2.480.000
Varebeholdning 43.000 57.000 64.000 106.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 117.000 117.000 117.000 117.000 0
Sum investeringer 1.944.000 2.144.000 2.104.000 1.978.000 2.267.000
Kasse, bank 279.000 162.000 372.000 307.000 135.000
Sum omløpsmidler 2.383.000 2.480.000 2.656.000 2.508.000 2.402.000
Sum eiendeler 4.483.000 4.580.000 4.796.000 4.898.000 4.882.000
Sum opptjent egenkapital 4.301.000 4.267.000 4.245.000 4.388.000 4.722.000
Sum egenkapital 4.401.000 4.565.000 4.748.000 4.891.000 4.824.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 20.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 3.000 0 8.000
Utbytte 0 0 0 0 -210.000
Annen kortsiktig gjeld 81.000 14.000 44.000 7.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 82.000 14.000 48.000 8.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 4.483.000 4.579.000 4.796.000 4.899.000 4.882.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.301.000 2.466.000 2.608.000 2.500.000 2.345.000
Likviditetsgrad 1 29.1 177.1 5 313.5 42.1
Likviditetsgrad 2 28.5 173.1 5 300.3 42.2
Soliditet 98.2 99.7 9 99.8 98.8
Resultatgrad -921.1 -2971.4 -860.7
Rentedekningsgrad -2.3 -2.3 -1.9 -6.5 -0.2
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.5 2.5 -0.4 1.4 -1.0
Signatur
16.08.2017
SIGNATUR HVER FOR SEG
THOMASSEN SIGRID GRØNLIE
THOMASSEN ARNFINN EIRIK
Prokurister
16.08.2017
PROKURA HVER FOR SEG
THOMASSEN SIGRID GRØNLIE
THOMASSEN ARNFINN EIRIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex