Førde Bygg AS
Juridisk navn:  Førde Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57837170
Halbrendslia 24 Fax: 57837171
6814 Førde 6800 Førde
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 935969719
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 10/1/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Regnskapsfører: Regnskapssentralen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.38%
Resultat  
  
-56.95%
Egenkapital  
  
4.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.312.000 15.847.000 17.792.000 16.487.000 14.848.000
Resultat: 223.000 518.000 612.000 492.000 872.000
Egenkapital: 3.889.000 3.738.000 3.353.000 2.900.000 2.535.000
Regnskap for  Førde Bygg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.312.000 15.847.000 17.792.000 16.487.000 14.848.000
Driftskostnader -15.006.000 -15.244.000 -17.050.000 -15.885.000 -13.857.000
Driftsresultat 307.000 603.000 742.000 603.000 991.000
Finansinntekter 9.000 8.000 4.000 6.000 8.000
Finanskostnader -93.000 -94.000 -135.000 -116.000 -127.000
Finans -84.000 -86.000 -131.000 -110.000 -119.000
Resultat før skatt 223.000 518.000 612.000 492.000 872.000
Skattekostnad -71.000 -133.000 -158.000 -128.000 -246.000
Årsresultat 152.000 385.000 453.000 364.000 626.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 154.000 298.000 446.000 600.000 500.000
Sum omløpsmidler 7.224.000 7.384.000 7.102.000 6.845.000 6.831.000
Sum eiendeler 7.378.000 7.682.000 7.548.000 7.445.000 7.331.000
Sum opptjent egenkapital 3.589.000 3.438.000 3.053.000 2.600.000 2.235.000
Sum egenkapital 3.889.000 3.738.000 3.353.000 2.900.000 2.535.000
Sum langsiktig gjeld 751.000 1.012.000 888.000 1.051.000 1.500.000
Sum kortsiktig gjeld 2.737.000 2.932.000 3.307.000 3.494.000 3.296.000
Sum gjeld og egenkapital 7.377.000 7.682.000 7.548.000 7.445.000 7.331.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.312.000 15.847.000 17.792.000 16.487.000 14.848.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 15.312.000 15.847.000 17.792.000 16.487.000 14.848.000
Varekostnad -10.993.000 -10.839.000 -12.612.000 -11.459.000 -10.318.000
Lønninger -2.484.000 -2.840.000 -2.765.000 -2.738.000 -1.973.000
Avskrivning -144.000 -148.000 -154.000 -124.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.385.000 -1.417.000 -1.519.000 -1.564.000 -1.533.000
Driftskostnader -15.006.000 -15.244.000 -17.050.000 -15.885.000 -13.857.000
Driftsresultat 307.000 603.000 742.000 603.000 991.000
Finansinntekter 9.000 8.000 4.000 6.000 8.000
Finanskostnader -93.000 -94.000 -135.000 -116.000 -127.000
Finans -84.000 -86.000 -131.000 -110.000 -119.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 152.000 385.000 453.000 364.000 626.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 154.000 298.000 446.000 600.000 500.000
Sum varige driftsmidler 154.000 298.000 446.000 600.000 500.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 154.000 298.000 446.000 600.000 500.000
Varebeholdning 5.349.000 5.099.000 4.858.000 4.757.000 4.482.000
Kundefordringer 1.232.000 1.602.000 1.426.000 1.415.000 1.128.000
Andre fordringer 569.000 607.000 685.000 561.000 1.143.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 73.000 77.000 132.000 112.000 79.000
Sum omløpsmidler 7.224.000 7.384.000 7.102.000 6.845.000 6.831.000
Sum eiendeler 7.378.000 7.682.000 7.548.000 7.445.000 7.331.000
Sum opptjent egenkapital 3.589.000 3.438.000 3.053.000 2.600.000 2.235.000
Sum egenkapital 3.889.000 3.738.000 3.353.000 2.900.000 2.535.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.186.000 826.000 1.102.000 1.622.000 1.195.000
Sum langsiktig gjeld 751.000 1.012.000 888.000 1.051.000 1.500.000
Leverandørgjeld 757.000 985.000 1.008.000 696.000 1.023.000
Betalbar skatt 71.000 133.000 158.000 128.000 246.000
Skyldig offentlige avgifter 211.000 306.000 438.000 334.000 223.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 513.000 682.000 601.000 713.000 609.000
Sum kortsiktig gjeld 2.737.000 2.932.000 3.307.000 3.494.000 3.296.000
Sum gjeld og egenkapital 7.377.000 7.682.000 7.548.000 7.445.000 7.331.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.487.000 4.452.000 3.795.000 3.351.000 3.535.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.5 2.1 2.0 2.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.7 0.6 0.8
Soliditet 52.7 48.7 44.4 39.0 34.6
Resultatgrad 2 3.8 4.2 3.7 6.7
Rentedekningsgrad 3.3 6.4 5.5 5.3 7.9
Gjeldsgrad 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9
Total kapitalrentabilitet 4.3 8 9.9 8.2 13.6
Signatur
21.01.2013
SVEIN HALLVARD LEIRVÅG
WENCHE FARDAL HORSEVIK
Prokurister
21.01.2013
PROKURA KVAR FOR SEG
SVEIN HALLVARD LEIRVÅG
WENCHE FARDAL HORSEVIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex