Eventus Tiriltoppen Barnehage As
Juridisk navn:  Eventus Tiriltoppen Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55137770
Søråshøgda 311 Søråshøgda 311 Fax: 55227700
5235 Rådal 5235 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 976216563
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 12/18/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Regnskapsfører: Pbl Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.72%
Resultat  
  
-36.99%
Egenkapital  
  
-0.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 18.956.000 18.635.000 18.224.000 17.317.000 16.511.000
Resultat: 2.506.000 3.977.000 2.662.000 2.634.000 1.976.000
Egenkapital: 10.011.000 10.045.000 9.277.000 7.239.000 5.248.000
Regnskap for  Eventus Tiriltoppen Barnehage As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 18.956.000 18.635.000 18.224.000 17.317.000 16.511.000
Driftskostnader -16.478.000 -14.676.000 -15.505.000 -14.609.000 -14.414.000
Driftsresultat 2.477.000 3.959.000 2.718.000 2.709.000 2.098.000
Finansinntekter 114.000 105.000 44.000 47.000 42.000
Finanskostnader -84.000 -87.000 -101.000 -121.000 -163.000
Finans 30.000 18.000 -57.000 -74.000 -121.000
Resultat før skatt 2.506.000 3.977.000 2.662.000 2.634.000 1.976.000
Skattekostnad -551.000 -898.000 -625.000 -642.000 -500.000
Årsresultat 1.955.000 3.078.000 2.037.000 1.992.000 1.475.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.674.000 17.887.000 17.253.000 14.201.000 14.328.000
Sum omløpsmidler 922.000 3.484.000 1.504.000 3.023.000 1.451.000
Sum eiendeler 20.596.000 21.371.000 18.757.000 17.224.000 15.779.000
Sum opptjent egenkapital 9.611.000 9.645.000 8.877.000 6.839.000 4.848.000
Sum egenkapital 10.011.000 10.045.000 9.277.000 7.239.000 5.248.000
Sum langsiktig gjeld 5.272.000 5.813.000 6.455.000 7.105.000 7.751.000
Sum kortsiktig gjeld 5.313.000 5.512.000 3.025.000 2.879.000 2.780.000
Sum gjeld og egenkapital 20.596.000 21.370.000 18.757.000 17.223.000 15.779.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.557.000 3.463.000 3.290.000 3.188.000 2.984.000
Andre inntekter 15.399.000 15.172.000 14.934.000 14.129.000 13.527.000
Driftsinntekter 18.956.000 18.635.000 18.224.000 17.317.000 16.511.000
Varekostnad -480.000 -451.000 -492.000 -550.000 -554.000
Lønninger -13.337.000 -11.197.000 -11.824.000 -11.293.000 -11.013.000
Avskrivning -329.000 -337.000 -352.000 -310.000 -265.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.332.000 -2.691.000 -2.837.000 -2.456.000 -2.582.000
Driftskostnader -16.478.000 -14.676.000 -15.505.000 -14.609.000 -14.414.000
Driftsresultat 2.477.000 3.959.000 2.718.000 2.709.000 2.098.000
Finansinntekter 114.000 105.000 44.000 47.000 42.000
Finanskostnader -84.000 -87.000 -101.000 -121.000 -163.000
Finans 30.000 18.000 -57.000 -74.000 -121.000
Konsernbidrag -1.989.000 -2.310.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.955.000 3.078.000 2.037.000 1.992.000 1.475.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 10.770.000 10.957.000 11.144.000 8.822.000 8.950.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 458.000 491.000 558.000 458.000 477.000
Sum varige driftsmidler 11.228.000 11.448.000 11.702.000 9.280.000 9.427.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.446.000 6.439.000 5.551.000 4.921.000 4.901.000
Sum anleggsmidler 19.674.000 17.887.000 17.253.000 14.201.000 14.328.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 38.000 5.000 20.000 20.000 18.000
Andre fordringer 370.000 419.000 629.000 494.000 492.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 513.000 3.060.000 855.000 2.509.000 941.000
Sum omløpsmidler 922.000 3.484.000 1.504.000 3.023.000 1.451.000
Sum eiendeler 20.596.000 21.371.000 18.757.000 17.224.000 15.779.000
Sum opptjent egenkapital 9.611.000 9.645.000 8.877.000 6.839.000 4.848.000
Sum egenkapital 10.011.000 10.045.000 9.277.000 7.239.000 5.248.000
Sum avsetninger til forpliktelser 349.000 360.000 387.000 413.000 428.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.272.000 5.813.000 6.455.000 7.105.000 7.751.000
Leverandørgjeld 236.000 436.000 467.000 249.000 333.000
Betalbar skatt 1.000 235.000 651.000 657.000 508.000
Skyldig offentlige avgifter 685.000 561.000 582.000 572.000 660.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.391.000 4.280.000 1.325.000 1.401.000 1.280.000
Sum kortsiktig gjeld 5.313.000 5.512.000 3.025.000 2.879.000 2.780.000
Sum gjeld og egenkapital 20.596.000 21.370.000 18.757.000 17.223.000 15.779.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.391.000 -2.028.000 -1.521.000 144.000 -1.329.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.6 0.5 1.1 0.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.6 0.5 1.1 0.6
Soliditet 48.6 4 49.5 4 33.3
Resultatgrad 13.1 21.2 14.9 15.6 12.7
Rentedekningsgrad 29.5 45.5 26.9 22.4 13.1
Gjeldsgrad 1.1 1.1 1 1.4 2.0
Total kapitalrentabilitet 12.6 1 14.7 1 13.6
Signatur
24.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex