Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eventus Sol-Li Barnehage As
Juridisk navn:  Eventus Sol-Li Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55085350
Mehaugen 24 Mehaugen 24 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 921360878
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/7/2018 1
Foretakstype: AS
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Regnskapsfører: Pbl Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.23%
Resultat  
  
-31.59%
Egenkapital  
  
116.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 19.408.000 17.449.000
Resultat: 1.141.000 1.668.000
Egenkapital: 123.000 -745.000
Regnskap for  Eventus Sol-Li Barnehage As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 19.408.000 17.449.000
Driftskostnader -17.983.000 -15.473.000
Driftsresultat 1.424.000 1.976.000
Finansinntekter 0 2.000
Finanskostnader -284.000 -309.000
Finans -284.000 -307.000
Resultat før skatt 1.141.000 1.668.000
Skattekostnad -273.000 -393.000
Årsresultat 868.000 1.275.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.250.000 17.400.000
Sum omløpsmidler 969.000 4.461.000
Sum eiendeler 21.219.000 21.861.000
Sum opptjent egenkapital 93.000 -775.000
Sum egenkapital 123.000 -745.000
Sum langsiktig gjeld 13.230.000 13.512.000
Sum kortsiktig gjeld 7.867.000 9.093.000
Sum gjeld og egenkapital 21.220.000 21.860.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.329.000 17.121.000
Andre inntekter 16.079.000 328.000
Driftsinntekter 19.408.000 17.449.000
Varekostnad -570.000 -520.000
Lønninger -14.585.000 -12.238.000
Avskrivning -546.000 -803.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.282.000 -1.912.000
Driftskostnader -17.983.000 -15.473.000
Driftsresultat 1.424.000 1.976.000
Finansinntekter 0 2.000
Finanskostnader -284.000 -309.000
Finans -284.000 -307.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 868.000 1.275.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 18.908.000 15.904.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 1.203.000 1.496.000
Sum varige driftsmidler 20.111.000 17.400.000
Sum finansielle anleggsmidler 139.000 0
Sum anleggsmidler 20.250.000 17.400.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 61.000 145.000
Andre fordringer 222.000 509.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 686.000 3.807.000
Sum omløpsmidler 969.000 4.461.000
Sum eiendeler 21.219.000 21.861.000
Sum opptjent egenkapital 93.000 -775.000
Sum egenkapital 123.000 -745.000
Sum avsetninger til forpliktelser 73.000 46.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.230.000 13.512.000
Leverandørgjeld 287.000 696.000
Betalbar skatt 246.000 347.000
Skyldig offentlige avgifter 782.000 544.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.552.000 7.506.000
Sum kortsiktig gjeld 7.867.000 9.093.000
Sum gjeld og egenkapital 21.220.000 21.860.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.898.000 -4.632.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.5
Soliditet 0.6 -3.4
Resultatgrad 7.3 11.3
Rentedekningsgrad 5 6.4
Gjeldsgrad 171.5 -30.3
Total kapitalrentabilitet 6.7 9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex