Eventus Midtun Eiendom As
Juridisk navn:  Eventus Midtun Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kvernslåttvegen 41 Kvernslåttvegen 41 Fax:
5237 Rådal 5237 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 921971826
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/31/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 419.000
Resultat: 181.000
Egenkapital: 454.000
Regnskap for  Eventus Midtun Eiendom As
Resultat 2018
Driftsinntekter 419.000
Driftskostnader -112.000
Driftsresultat 308.000
Finansinntekter 9.000
Finanskostnader -135.000
Finans -126.000
Resultat før skatt 181.000
Skattekostnad 117.000
Årsresultat 299.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.504.000
Sum omløpsmidler 4.178.000
Sum eiendeler 15.682.000
Sum opptjent egenkapital 354.000
Sum egenkapital 454.000
Sum langsiktig gjeld 14.214.000
Sum kortsiktig gjeld 1.014.000
Sum gjeld og egenkapital 15.682.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 419.000
Driftsinntekter 419.000
Varekostnad -13.000
Lønninger 0
Avskrivning -86.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -13.000
Driftskostnader -112.000
Driftsresultat 308.000
Finansinntekter 9.000
Finanskostnader -135.000
Finans -126.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 299.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 11.504.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 11.504.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 11.504.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 4.178.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 4.178.000
Sum eiendeler 15.682.000
Sum opptjent egenkapital 354.000
Sum egenkapital 454.000
Sum avsetninger til forpliktelser 682.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 14.214.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 6.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.009.000
Sum kortsiktig gjeld 1.014.000
Sum gjeld og egenkapital 15.682.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.164.000
Likviditetsgrad 1 4.1
Likviditetsgrad 2 4.1
Soliditet 2.9
Resultatgrad 73.5
Rentedekningsgrad 2.3
Gjeldsgrad 33.5
Total kapitalrentabilitet 2
Signatur
01.01.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex