Eventus Kvernslåtten Barnehage As
Juridisk navn:  Eventus Kvernslåtten Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92828333
Kvernslåttvegen 41 Kvernslåttvegen 41 Fax: 55130727
5237 Rådal 5237 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991346694
Aksjekapital: 200.200 NOK
Antall ansatte: 37
Etableringsdato: 6/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Regnskapsfører: Pbl Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.88%
Resultat  
  
17.62%
Egenkapital  
  
0.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 21.267.000 20.874.000 19.779.000 20.231.000 19.326.000
Resultat: 1.909.000 1.623.000 1.479.000 2.995.000 2.096.000
Egenkapital: 7.916.000 7.902.000 7.383.000 6.222.000 3.941.000
Regnskap for  Eventus Kvernslåtten Barnehage As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 21.267.000 20.874.000 19.779.000 20.231.000 19.326.000
Driftskostnader -19.214.000 -19.099.000 -18.060.000 -16.960.000 -16.840.000
Driftsresultat 2.053.000 1.775.000 1.719.000 3.272.000 2.487.000
Finansinntekter 142.000 123.000 60.000 45.000 34.000
Finanskostnader -286.000 -275.000 -299.000 -322.000 -425.000
Finans -144.000 -152.000 -239.000 -277.000 -391.000
Resultat før skatt 1.909.000 1.623.000 1.479.000 2.995.000 2.096.000
Skattekostnad -420.000 -335.000 -318.000 -714.000 -516.000
Årsresultat 1.489.000 1.288.000 1.161.000 2.281.000 1.580.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.241.000 28.036.000 28.253.000 27.660.000 25.221.000
Sum omløpsmidler 1.384.000 2.559.000 1.719.000 1.346.000 1.464.000
Sum eiendeler 30.625.000 30.595.000 29.972.000 29.006.000 26.685.000
Sum opptjent egenkapital 6.804.000 6.790.000 6.272.000 5.110.000 2.829.000
Sum egenkapital 7.916.000 7.902.000 7.383.000 6.222.000 3.941.000
Sum langsiktig gjeld 17.814.000 18.512.000 19.233.000 19.919.000 20.358.000
Sum kortsiktig gjeld 4.894.000 4.181.000 3.356.000 2.865.000 2.386.000
Sum gjeld og egenkapital 30.624.000 30.595.000 29.973.000 29.006.000 26.685.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.858.000 3.871.000 3.468.000 3.267.000 3.263.000
Andre inntekter 17.409.000 17.002.000 16.310.000 16.964.000 16.063.000
Driftsinntekter 21.267.000 20.874.000 19.779.000 20.231.000 19.326.000
Varekostnad -514.000 -529.000 -569.000 -595.000 -574.000
Lønninger -15.255.000 -14.348.000 -13.623.000 -12.271.000 -12.846.000
Avskrivning -585.000 -581.000 -589.000 -522.000 -507.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.860.000 -3.641.000 -3.279.000 -3.572.000 -2.913.000
Driftskostnader -19.214.000 -19.099.000 -18.060.000 -16.960.000 -16.840.000
Driftsresultat 2.053.000 1.775.000 1.719.000 3.272.000 2.487.000
Finansinntekter 142.000 123.000 60.000 45.000 34.000
Finanskostnader -286.000 -275.000 -299.000 -322.000 -425.000
Finans -144.000 -152.000 -239.000 -277.000 -391.000
Konsernbidrag -1.474.000 -770.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.489.000 1.288.000 1.161.000 2.281.000 1.580.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 20.574.000 20.674.000 21.223.000 21.773.000 21.539.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 49.000 81.000 113.000 72.000 74.000
Sum varige driftsmidler 20.623.000 20.755.000 21.336.000 21.845.000 21.613.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.618.000 7.281.000 6.917.000 5.815.000 3.608.000
Sum anleggsmidler 29.241.000 28.036.000 28.253.000 27.660.000 25.221.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 28.000 7.000 14.000 20.000 48.000
Andre fordringer 516.000 750.000 748.000 621.000 597.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 841.000 1.802.000 958.000 705.000 819.000
Sum omløpsmidler 1.384.000 2.559.000 1.719.000 1.346.000 1.464.000
Sum eiendeler 30.625.000 30.595.000 29.972.000 29.006.000 26.685.000
Sum opptjent egenkapital 6.804.000 6.790.000 6.272.000 5.110.000 2.829.000
Sum egenkapital 7.916.000 7.902.000 7.383.000 6.222.000 3.941.000
Sum avsetninger til forpliktelser 843.000 840.000 861.000 864.000 635.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.814.000 18.512.000 19.233.000 19.919.000 20.358.000
Leverandørgjeld 287.000 703.000 636.000 251.000 186.000
Betalbar skatt 1.000 126.000 321.000 485.000 0
Skyldig offentlige avgifter 764.000 788.000 871.000 670.000 768.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.843.000 2.564.000 1.529.000 1.459.000 1.432.000
Sum kortsiktig gjeld 4.894.000 4.181.000 3.356.000 2.865.000 2.386.000
Sum gjeld og egenkapital 30.624.000 30.595.000 29.973.000 29.006.000 26.685.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.510.000 -1.622.000 -1.637.000 -1.519.000 -922.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.6 0.5 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 0.5 0.5 0.7
Soliditet 25.8 25.8 24.6 21.5 14.8
Resultatgrad 9.7 8.5 8.7 16.2 12.9
Rentedekningsgrad 7.2 6.5 5.7 10.2 5.9
Gjeldsgrad 2.9 2.9 3.1 3.7 5.8
Total kapitalrentabilitet 7.2 6.2 5.9 11.4 9.4
Signatur
06.11.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex