Eventus Eventyrdalen Barnehage As
Juridisk navn:  Eventus Eventyrdalen Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55228661
Slåtthaugvegen 25 Slåtthaugvegen 25 Fax:
5222 Nesttun 5222 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 997436539
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 9/28/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Regnskapsfører: Pbl Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.81%
Resultat  
  
-48.26%
Egenkapital  
  
27.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.055.000 5.833.000 4.924.000 4.799.000 4.793.000
Resultat: 193.000 373.000 -316.000 -78.000 242.000
Egenkapital: 703.000 553.000 266.000 511.000 570.000
Regnskap for  Eventus Eventyrdalen Barnehage As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.055.000 5.833.000 4.924.000 4.799.000 4.793.000
Driftskostnader -5.732.000 -5.329.000 -5.131.000 -4.762.000 -4.423.000
Driftsresultat 324.000 504.000 -206.000 37.000 371.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 4.000
Finanskostnader -132.000 -132.000 -110.000 -116.000 -134.000
Finans -131.000 -132.000 -110.000 -115.000 -130.000
Resultat før skatt 193.000 373.000 -316.000 -78.000 242.000
Skattekostnad -42.000 -87.000 72.000 18.000 -66.000
Årsresultat 150.000 286.000 -244.000 -60.000 176.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.228.000 6.299.000 6.342.000 6.277.000 5.494.000
Sum omløpsmidler 217.000 593.000 452.000 386.000 558.000
Sum eiendeler 6.445.000 6.892.000 6.794.000 6.663.000 6.052.000
Sum opptjent egenkapital 603.000 453.000 166.000 411.000 470.000
Sum egenkapital 703.000 553.000 266.000 511.000 570.000
Sum langsiktig gjeld 4.860.000 5.669.000 5.269.000 5.383.000 4.883.000
Sum kortsiktig gjeld 882.000 670.000 1.259.000 769.000 598.000
Sum gjeld og egenkapital 6.445.000 6.892.000 6.794.000 6.663.000 6.051.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 926.000 908.000 845.000 851.000 833.000
Andre inntekter 5.129.000 4.925.000 4.079.000 3.947.000 3.960.000
Driftsinntekter 6.055.000 5.833.000 4.924.000 4.799.000 4.793.000
Varekostnad -149.000 -141.000 -158.000 -156.000 -151.000
Lønninger -4.423.000 -3.868.000 -3.851.000 -3.630.000 -3.330.000
Avskrivning -67.000 -56.000 -38.000 -37.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.093.000 -1.264.000 -1.084.000 -939.000 -926.000
Driftskostnader -5.732.000 -5.329.000 -5.131.000 -4.762.000 -4.423.000
Driftsresultat 324.000 504.000 -206.000 37.000 371.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 4.000
Finanskostnader -132.000 -132.000 -110.000 -116.000 -134.000
Finans -131.000 -132.000 -110.000 -115.000 -130.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 150.000 286.000 -244.000 -60.000 176.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 5.000 91.000 20.000 2.000
Fast eiendom 5.908.000 5.927.000 5.918.000 5.897.000 5.476.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 320.000 368.000 328.000 349.000 0
Sum varige driftsmidler 6.228.000 6.295.000 6.246.000 6.246.000 5.476.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 5.000 11.000 17.000
Sum anleggsmidler 6.228.000 6.299.000 6.342.000 6.277.000 5.494.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.000 0 6.000 13.000 0
Andre fordringer 81.000 228.000 261.000 189.000 270.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 131.000 365.000 185.000 184.000 288.000
Sum omløpsmidler 217.000 593.000 452.000 386.000 558.000
Sum eiendeler 6.445.000 6.892.000 6.794.000 6.663.000 6.052.000
Sum opptjent egenkapital 603.000 453.000 166.000 411.000 470.000
Sum egenkapital 703.000 553.000 266.000 511.000 570.000
Sum avsetninger til forpliktelser 38.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.860.000 5.669.000 5.269.000 5.383.000 4.883.000
Leverandørgjeld 83.000 43.000 409.000 226.000 56.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 229.000 226.000 156.000 173.000 177.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 571.000 401.000 694.000 371.000 365.000
Sum kortsiktig gjeld 882.000 670.000 1.259.000 769.000 598.000
Sum gjeld og egenkapital 6.445.000 6.892.000 6.794.000 6.663.000 6.051.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -665.000 -77.000 -807.000 -383.000 -40.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.9 0.4 0.5 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.9 0.4 0.5 1.0
Soliditet 10.9 8 3.9 7.7 9.4
Resultatgrad 5.4 8.6 -4.2 0.8 7.7
Rentedekningsgrad 2.5 3.8 -1.9 0.3 2.8
Gjeldsgrad 8.2 11.5 24.5 1 9.6
Total kapitalrentabilitet 5 7.3 0.6 6.2
Signatur
24.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex