Eventus Birk Barnehage As
Juridisk navn:  Eventus Birk Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98008750
Osvegen 72 Osvegen 72 Fax: 55546961
5227 Nesttun 5227 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 992613610
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 4/17/2008
Foretakstype: AS
Tidligere navn: osveien 72 as
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Regnskapsfører: Pbl Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.17%
Resultat  
  
-9.04%
Egenkapital  
  
1822.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.423.000 17.393.000 4.943.000 0 0
Resultat: 1.379.000 1.516.000 191.000 -90.000 -170.000
Egenkapital: 1.016.000 -59.000 -1.222.000 -1.350.000 -1.263.000
Regnskap for  Eventus Birk Barnehage As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.423.000 17.393.000 4.943.000 0 0
Driftskostnader -15.459.000 -14.760.000 -4.701.000 -45.000 -28.000
Driftsresultat 1.964.000 2.634.000 241.000 -45.000 -28.000
Finansinntekter 83.000 8.000 0 0 0
Finanskostnader -668.000 -1.126.000 -51.000 -46.000 -142.000
Finans -585.000 -1.118.000 -51.000 -46.000 -142.000
Resultat før skatt 1.379.000 1.516.000 191.000 -90.000 -170.000
Skattekostnad -304.000 -353.000 -63.000 4.000 8.000
Årsresultat 1.075.000 1.162.000 128.000 -87.000 -161.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.037.000 38.165.000 36.889.000 6.933.000 5.404.000
Sum omløpsmidler 992.000 5.009.000 1.403.000 74.000 42.000
Sum eiendeler 44.029.000 43.174.000 38.292.000 7.007.000 5.446.000
Sum opptjent egenkapital 916.000 -159.000 -1.322.000 -1.450.000 -1.363.000
Sum egenkapital 1.016.000 -59.000 -1.222.000 -1.350.000 -1.263.000
Sum langsiktig gjeld 40.510.000 37.192.000 38.065.000 6.850.000 6.705.000
Sum kortsiktig gjeld 2.502.000 6.042.000 1.449.000 1.507.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 44.028.000 43.175.000 38.292.000 7.007.000 5.446.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.786.000 2.610.000 618.000 0 0
Andre inntekter 14.637.000 14.784.000 4.325.000 0 0
Driftsinntekter 17.423.000 17.393.000 4.943.000 0 0
Varekostnad -391.000 -369.000 -140.000 0 0
Lønninger -11.949.000 -11.228.000 -3.509.000 0 0
Avskrivning -778.000 -739.000 -227.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.341.000 -2.424.000 -825.000 -45.000 -28.000
Driftskostnader -15.459.000 -14.760.000 -4.701.000 -45.000 -28.000
Driftsresultat 1.964.000 2.634.000 241.000 -45.000 -28.000
Finansinntekter 83.000 8.000 0 0 0
Finanskostnader -668.000 -1.126.000 -51.000 -46.000 -142.000
Finans -585.000 -1.118.000 -51.000 -46.000 -142.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.075.000 1.162.000 128.000 -87.000 -161.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 40.000 393.000 456.000 453.000
Fast eiendom 36.426.000 36.906.000 35.192.000 6.476.000 4.951.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 941.000 1.219.000 1.304.000 0 0
Sum varige driftsmidler 37.367.000 38.125.000 36.496.000 6.476.000 4.951.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.670.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 43.037.000 38.165.000 36.889.000 6.933.000 5.404.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 55.000 11.000 47.000 0 0
Andre fordringer 372.000 4.202.000 955.000 11.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 565.000 796.000 401.000 63.000 14.000
Sum omløpsmidler 992.000 5.009.000 1.403.000 74.000 42.000
Sum eiendeler 44.029.000 43.174.000 38.292.000 7.007.000 5.446.000
Sum opptjent egenkapital 916.000 -159.000 -1.322.000 -1.450.000 -1.363.000
Sum egenkapital 1.016.000 -59.000 -1.222.000 -1.350.000 -1.263.000
Sum avsetninger til forpliktelser 264.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 40.510.000 37.192.000 38.065.000 6.850.000 6.705.000
Leverandørgjeld 189.000 636.000 301.000 7.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 655.000 536.000 459.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.659.000 4.869.000 689.000 1.500.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.502.000 6.042.000 1.449.000 1.507.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 44.028.000 43.175.000 38.292.000 7.007.000 5.446.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.510.000 -1.033.000 -46.000 -1.433.000 38.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.8 1 0 10.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.8 1 0 10.6
Soliditet 2.3 -0.1 -3.2 -19.3 -23.2
Resultatgrad 11.3 15.1 4.9
Rentedekningsgrad 2.9 2.3 4.7 -0.2
Gjeldsgrad 42.3 -732.8 -32.3 -6.2 -5.3
Total kapitalrentabilitet 4.6 6.1 0.6 -0.6 -0.5
Signatur
01.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex