Eventus Barnehage As
Juridisk navn:  Eventus Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55014658
Kvernslåttvegen 41 Kvernslåttvegen 41 Fax: 55014659
5237 Rådal 5237 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 988256455
Aksjekapital: 82.500 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 5/13/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Regnskapsfører: Pbl Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.13%
Resultat  
  
404.04%
Egenkapital  
  
17.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.862.000 8.375.000 7.038.000 7.113.000 14.526.000
Resultat: 4.869.000 966.000 536.000 599.000 8.586.000
Egenkapital: 23.008.000 19.544.000 18.779.000 18.345.000 17.850.000
Regnskap for  Eventus Barnehage As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.862.000 8.375.000 7.038.000 7.113.000 14.526.000
Driftskostnader -6.725.000 -6.974.000 -6.000.000 -5.920.000 -5.436.000
Driftsresultat 1.137.000 1.401.000 1.038.000 1.193.000 9.089.000
Finansinntekter 4.271.000 151.000 100.000 107.000 277.000
Finanskostnader -540.000 -587.000 -601.000 -700.000 -780.000
Finans 3.731.000 -436.000 -501.000 -593.000 -503.000
Resultat før skatt 4.869.000 966.000 536.000 599.000 8.586.000
Skattekostnad -1.249.000 -201.000 -103.000 -105.000 -2.320.000
Årsresultat 3.620.000 765.000 434.000 494.000 6.266.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.630.000 51.243.000 46.662.000 45.736.000 43.177.000
Sum omløpsmidler 36.859.000 1.804.000 885.000 726.000 2.207.000
Sum eiendeler 64.489.000 53.047.000 47.547.000 46.462.000 45.384.000
Sum opptjent egenkapital 22.925.000 19.444.000 18.679.000 18.245.000 17.750.000
Sum egenkapital 23.008.000 19.544.000 18.779.000 18.345.000 17.850.000
Sum langsiktig gjeld 21.231.000 28.979.000 26.837.000 26.643.000 22.847.000
Sum kortsiktig gjeld 20.251.000 4.523.000 1.931.000 1.473.000 4.687.000
Sum gjeld og egenkapital 64.490.000 53.046.000 47.547.000 46.461.000 45.384.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.866.000 7.085.000 5.788.000 7.075.000 8.124.000
Andre inntekter 996.000 1.289.000 1.250.000 38.000 6.403.000
Driftsinntekter 7.862.000 8.375.000 7.038.000 7.113.000 14.526.000
Varekostnad -1.300.000 -1.251.000 -940.000 -854.000 -857.000
Lønninger -4.274.000 -4.591.000 -4.363.000 -4.329.000 -3.799.000
Avskrivning -280.000 -354.000 -319.000 -311.000 -313.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -871.000 -778.000 -378.000 -426.000 -467.000
Driftskostnader -6.725.000 -6.974.000 -6.000.000 -5.920.000 -5.436.000
Driftsresultat 1.137.000 1.401.000 1.038.000 1.193.000 9.089.000
Finansinntekter 4.271.000 151.000 100.000 107.000 277.000
Finanskostnader -540.000 -587.000 -601.000 -700.000 -780.000
Finans 3.731.000 -436.000 -501.000 -593.000 -503.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.620.000 765.000 434.000 494.000 6.266.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.849.000 13.631.000 13.646.000 12.271.000 12.487.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 61.000
Driftsløsøre 734.000 329.000 312.000 158.000 192.000
Sum varige driftsmidler 2.583.000 13.960.000 13.958.000 12.429.000 12.740.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.047.000 37.283.000 32.704.000 33.306.000 30.436.000
Sum anleggsmidler 27.630.000 51.243.000 46.662.000 45.736.000 43.177.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.563.000 1.472.000 268.000 223.000 1.631.000
Andre fordringer 34.237.000 195.000 140.000 122.000 282.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.060.000 137.000 477.000 382.000 294.000
Sum omløpsmidler 36.859.000 1.804.000 885.000 726.000 2.207.000
Sum eiendeler 64.489.000 53.047.000 47.547.000 46.462.000 45.384.000
Sum opptjent egenkapital 22.925.000 19.444.000 18.679.000 18.245.000 17.750.000
Sum egenkapital 23.008.000 19.544.000 18.779.000 18.345.000 17.850.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 722.000 763.000 795.000 855.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 704.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.231.000 28.979.000 26.837.000 26.643.000 22.847.000
Leverandørgjeld 368.000 386.000 225.000 44.000 144.000
Betalbar skatt 1.130.000 146.000 135.000 165.000 2.254.000
Skyldig offentlige avgifter 401.000 762.000 448.000 478.000 1.814.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.351.000 2.526.000 1.123.000 787.000 475.000
Sum kortsiktig gjeld 20.251.000 4.523.000 1.931.000 1.473.000 4.687.000
Sum gjeld og egenkapital 64.490.000 53.046.000 47.547.000 46.461.000 45.384.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.608.000 -2.719.000 -1.046.000 -747.000 -2.480.000
Likviditetsgrad 1 1.8 0.4 0.5 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 1.8 0.4 0.5 0.5 0.5
Soliditet 35.7 36.8 39.5 39.5 39.3
Resultatgrad 14.5 16.7 14.7 16.8 62.6
Rentedekningsgrad 2.1 2.4 1.7 1.9 12.0
Gjeldsgrad 1.8 1.7 1.5 1.5 1.5
Total kapitalrentabilitet 8.4 2.9 2.4 2.8 20.6
Signatur
06.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex