Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Event Provider AS
Juridisk navn:  Event Provider AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33186210
Postboks 156 Jegersborggata 4 Bryggerikvartalet Fax:
3251 Larvik 3256 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 981510968
Aksjekapital: 740.000 NOK
Etableringsdato: 11/16/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rising Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.27%
Resultat  
  
-1033.33%
Egenkapital  
  
-2.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 48.000 66.000 97.000 87.000 52.000
Resultat: -34.000 -3.000 15.000 10.000 27.000
Egenkapital: -1.189.000 -1.155.000 -1.153.000 -1.168.000 -1.178.000
Regnskap for  Event Provider AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 48.000 66.000 97.000 87.000 52.000
Driftskostnader -83.000 -69.000 -82.000 -76.000 -24.000
Driftsresultat -34.000 -3.000 15.000 11.000 27.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt -34.000 -3.000 15.000 10.000 27.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -34.000 -3.000 15.000 10.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 71.000 136.000 135.000 82.000 67.000
Sum eiendeler 71.000 136.000 135.000 82.000 67.000
Sum opptjent egenkapital -2.029.000 -1.995.000 -1.993.000 -2.008.000 -2.018.000
Sum egenkapital -1.189.000 -1.155.000 -1.153.000 -1.168.000 -1.178.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.260.000 1.291.000 1.288.000 1.250.000 1.245.000
Sum gjeld og egenkapital 71.000 136.000 135.000 82.000 67.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.000 56.000 97.000 55.000 52.000
Andre inntekter 0 10.000 0 33.000 0
Driftsinntekter 48.000 66.000 97.000 87.000 52.000
Varekostnad -31.000 -33.000 -27.000 -64.000 -17.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -36.000 -55.000 -12.000 -7.000
Driftskostnader -83.000 -69.000 -82.000 -76.000 -24.000
Driftsresultat -34.000 -3.000 15.000 11.000 27.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -34.000 -3.000 15.000 10.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 5.000 10.000 0 0 0
Kundefordringer 16.000 58.000 88.000 38.000 45.000
Andre fordringer 0 1.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 50.000 67.000 47.000 44.000 22.000
Sum omløpsmidler 71.000 136.000 135.000 82.000 67.000
Sum eiendeler 71.000 136.000 135.000 82.000 67.000
Sum opptjent egenkapital -2.029.000 -1.995.000 -1.993.000 -2.008.000 -2.018.000
Sum egenkapital -1.189.000 -1.155.000 -1.153.000 -1.168.000 -1.178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 85.000 85.000 80.000 85.000 91.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 26.000 38.000 34.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 10.000 3.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.148.000 1.168.000 1.164.000 1.162.000 1.143.000
Sum kortsiktig gjeld 1.260.000 1.291.000 1.288.000 1.250.000 1.245.000
Sum gjeld og egenkapital 71.000 136.000 135.000 82.000 67.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.189.000 -1.155.000 -1.153.000 -1.168.000 -1.178.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet -1674.6 -849.3 -854.1 -1424.4 -1758.2
Resultatgrad -70.8 -4.5 15.5 12.6 51.9
Rentedekningsgrad 11.0
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet -47.9 -2.2 11.1 13.4 40.3
Signatur
09.03.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex